Skip to main content

VERŠ 38

TEXT 38

Verš

Texte

na hi jñānena sadṛśaṁ
pavitram iha vidyate
tat svayaṁ yoga-saṁsiddhaḥ
kālenātmani vindati
na hi jñānena sadṛśaṁ
pavitram iha vidyate
tat svayaṁ yoga-saṁsiddhaḥ
kālenātmani vindati

Synonyma

Synonyms

na — nič; hi — istotne; jñānena — s poznaním; sadṛśam — v porovnaní; pavitram — posvätené; iha — na tomto svete; vidyate — jestvuje; tat — tak; svayam — sám; yoga — oddanosťou; saṁsiddhaḥ — zrelosť; kālena — časom; ātmani — v sebe; vindati — teší sa.

na: rien; hi: certes; jñānena: de la connaissance; sadṛśam: en comparaison; pavitram: sanctifié; iha: en ce monde; vidyate: n’existe; tat: cela; svayam: lui-même; yoga: dans la dévotion; saṁsiddhaḥ: rendu mûr; kālena: avec le temps; ātmani: en lui-même; vindati: jouit de.

Překlad

Translation

Na tomto svete nie je nič také vznešené a čisté ako transcendentálne poznanie. Toto poznanie je zrelým ovocím všetkého mysticizmu a ten, kto dosiahol dokonalosť v oddanej službe, sa z nej časom teší sám v sebe.

Rien en ce monde n’est aussi pur et aussi sublime que la connaissance transcendantale, fruit mûr de toute mystique. Celui qui atteint la perfection dans la pratique du service de dévotion, en temps voulu, jouira en lui-même de ce savoir.

Význam

Purport

Keď hovoríme o transcendentálnom poznaní, máme na mysli duchovné porozumenie. Niet ničoho, čo by bolo vznešenejšie a čistejšie než transcendentálne poznanie. Nevedomosť nás väzní v hmotnom svete a poznanie, ktoré je zrelým plodom oddanej služby, nás z neho vyslobodzuje. Ten, kto má transcendentálne poznanie, nemusí hľadať pokoj, lebo sa teší z pokoja v sebe samom. Inými slovami, toto poznanie a mier vrcholí vo vedomí Kṛṣṇu; to sú konečné slová Bhagavad-gīty.

Par connaissance transcendantale, nous entendons compréhension spirituelle. Rien n’est aussi pur, aussi sublime qu’un tel savoir. Tout comme l’ignorance est à l’origine de notre enchaînement à la matière, ce savoir, fruit mûr de la dévotion, est à l’origine de notre libération. Et une fois ce savoir obtenu, il n’est plus besoin de chercher ailleurs la paix: on la trouve en soi. En d’autres mots, et telle sera l’ultime conclusion de la Bhagavad-gītā, c’est dans la conscience de Kṛṣṇa que la connaissance et la paix atteignent leur apogée.