Skip to main content

VERŠ 31

TEXT 31

Verš

Текст

nāyaṁ loko ’sty ayajñasya
kuto ’nyaḥ kuru-sattama
на̄йам̇ локо ’стй айаджн̃асйа
куто ’нйах̣ куру-саттама

Synonyma

Послівний переклад

na — nikdy; ayam — táto; lokaḥ — planéta; asti — je; ayajñasya — kto neobetuje; kutaḥ — kde je; anyaḥ — iný; kuru-sat-tama — ó, najlepší z Kuruovcov.

на—ніколи; айам—цей; локах̣—планета; асті—існує; айаджн̃асйа—для того, хто не виконує жертвопринесень; кутах̣—де є; анйах̣—інший; куру-сат-тама—о кращий з-поміж Куру.

Překlad

Переклад

Ó, najlepší z Kuruovcov, bez obety nemôže nikto žiť šťastne ani v tomto svete alebo v tomto živote, nieto ešte v ďalšom.

О кращий в династії Куру, не приносячи жертв, неможливо досягти щастя на цій планеті і в цьому житті; що ж тоді казати про наступне?

Význam

Коментар

Nech už sa človek nachádza v akýchkoľvek podmienkach hmotnej existencie, nikdy nepozná svoje skutočné postavenie. Inými slovami, následky našich hriešnych životov sú príčinou našej existencie v hmotnom svete. Nevedomosť je príčinou hriešneho života a hriešny život spôsobuje pokračovanie hmotného bytia. Ľudské telo je jediným prostriedkom, ktorým sa možno dostať z hmotného otroctva. Vedy nás preto učia, ako uniknúť z hmotného zajatia, a predkladajú nám rôzne cesty náboženstva, ekonomického zabezpečenia, usmerneného zmyslového pôžitku a napokon i spôsob, ako sa celkom dostať z tejto úbohej situácie. Cesta náboženstva, vykonávanie rôznych, vyššie spomenutých obetí, rieši naše ekonomické problémy automaticky. Vykonávaním yajñe si zabezpečíme dostatok potravy nevyhnutnej pre život (mlieko, obilniny, ovocie, zeleninu atď.), a to aj napriek takzvanému preľudneniu. Keď sa nasýti žalúdok, celkom prirodzene nasleduje túžba uspokojiť zmysly. Pre usmernenie zmyslového pôžitku Vedy predpisujú posvätné manželstvo. Takto sa človek postupne vyslobodzuje z hmotného otroctva a najvyššou dokonalosťou oslobodeného človeka je vrátiť sa do večnej spoločnosti Najvyššieho Pána.

Dokonalosť sa teda dosahuje vykonávaním yajñe (obete). Keď človek nemá sklon vykonávať yajñu podľa Ved, ako môže očakávať šťastný život v tomto tele, nieto ešte v inom, či na inej planéte? Sú rozličné stupne hmotného blahobytu na rôznych nebeských planétach a tých, ktorí robia obete, čaká nesmierne šťastie. No najvyššie šťastie, aké možno dosiahnuť, je povýšiť sa na duchovné planéty vďaka láskyplnej oddanej službe Kṛṣṇovi. Keď je stredobodom našich činností Kṛṣṇa, vyriešia sa všetky problémy hmotného bytia.

В якій би формі матеріального існування не перебувала жива істота, вона нічого не знає про своє дійсне становище. Іншими словами, пробування в матеріальному світі, власне, є наслідком численних гріхів, які ми наробили протягом наших минулих життів. Невігластво — причина гріховного життя, а гріховне життя — причина нашого животіння в матеріальному світі. Людська форма життя — єдина лазівка, якою можна вибратись з такої скрути. Тому Веди надають нам можливості порятунку, вказуючи на такі шляхи, як релігія, економічне процвітання, впорядковане чуттєве задоволення, і, зрештою, визначають шлях остаточного виходу з цього жалюгідного стану. Шлях релігії, або різноманітні жертвопринесення, які було згадано вище, самі по собі вирішують наші економічні проблеми. Здійснюючи йаджн̃и, ми можемо мати достатньо їжі, молока тощо навіть за так званого «перенаселення». Коли тіло отримує все необхідне, то дальшим ступенем, природно, є чуттєве задоволення. Тому Веди приписують освячений шлюб задля впорядкування чуттєвих утіх. Й відтак, поступово вдосконалюючись, людина звільнюється від матеріальної залежності, а найвища досконалість свобідного життя полягає в спілкуванні з Верховним Господом. Досконалості досягають шляхом виконання йаджн̃и (принесення жертви), як це описувалось вище. Але, якщо людина не схильна здійснювати йаджн̃и згідно з Ведами, то як може вона сподіватись на щасливе життя навіть у цьому тілі, годі казати про життя в іншому тілі на іншій планеті? Існують різні ступені матеріального комфорту на різних небесних планетах, й у всякому випадку тих, хто здійснює різного роду йаджн̃и, очікує безмірне щастя. Але найвищого щастя, що його тільки може зазнати людина, досягають на духовних планетах завдяки відданому служінню в свідомості Кр̣шн̣и. Тому, коли життя її осяває свідомість Кр̣шн̣и, це вирішує всі проблеми матеріального існування.