Skip to main content

VERŠ 30

TEXT 30

Verš

Tekst

sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam
sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam

Synonyma

Synonyms

sarve — všetci; api — aj keď na prvý pohľad rozličné; ete — títo; yajña-vidaḥ — poznajúci účel vykonávania obetí; yajña-kṣapita — očisťujú sa následkami takých činov; kalmaṣāḥ — za hriešne činy; yajña-śiṣṭa — ako následok takého vykonávania obetí; amṛta-bhujaḥ — tí, čo okúsili taký nektár; yānti — dosiahnu; brahma — najvyššie; sanātanam — večná atmosféra.

sarve — kõik; api — ehkki näiliselt erinevad; ete — need; yajña-vidaḥ — teadlik ohverduste sooritamise eesmärgist; yajña-kṣapita — olles nende sooritamise läbi puhastunud; kalmaṣāḥ — pattude järelmõjud; yajña- śiṣṭa — sellise yajña sooritamise tulemuse; amṛta-bhujaḥ — need, kes on maitsnud sellist nektarit; yānti — lähenevad; brahma — kõrgeim; sanātanam — igavene atmosfäär.

Překlad

Translation

Všetci tí, čo poznajú účel obetí, sa očistia od následkov hriešnych činov, a keď ochutnajú nektár z výsledkov obetí, povýšia sa do zvrchovanej, večnej existencie.

Kõik need erinevate ohverduste sooritajad, kes teavad ohverduste eesmärki, puhastuvad pattude järelmõjudest ning, olles maitsnud ohverduste tulemuste nektarit, lähenevad nad kõrgeimale igavesele atmosfäärile.

Význam

Purport

Z predchádzajúceho opisu rozličných druhov obetí, akými sú obetovanie majetku, štúdium Ved alebo rôznych filozofických doktrín a vykonávanie yogy, vidíme, že ich spoločným cieľom je ovládnuť zmysly. Keďže horlivá túžba po užívaní zmyslov je hlavnou príčinou našej hmotnej existencie, nemôžeme dosiahnuť večný život plný poznania a blaženosti, kým sa jej nezbavíme. Táto úroveň sa nachádza vo večnej existencii — atmosfére Brahmanu. Všetky vyššie zmienené obete nám pomáhajú očistiť sa od následkov hriešneho konania. Vďaka takému počínaniu sa človek už v tomto živote stane šťastným a bohatým, a navyše na konci života vstúpi do večného Božieho kráľovstva ako dôverný spoločník Najvyššej Božskej Osobnosti, alebo splynie s neosobným Brahmanom.

Eelnevast erinevat laadi ohverduste (nimelt omandi ohverdamise, „Vedade" või filosoofiliste doktriinide uurimise ja joogasüsteemide praktiseerimise) selgitusest ilmneb, et kõikide nende ühine eesmärk on kontrollida meeli. Meelte rahuldamine on materiaalse eksistentsi esmane põhjus ning seepärast, viibimata meelte rahuldamisest kõrgemal tasandil, pole ka võimalik tõusta täiuslike teadmiste, täiusliku õndsuse ja täiusliku elu igavesele tasandile. See tasand asetseb igaveses ehk Brahmani atmosfääris. Kõik eespool nimetatud ohverdused aitavad inimesel puhastuda materiaalse eksistentsi pattude järelmõjudest. Elus sellise arengu saavutamise läbi ei saa inimene mitte üksnes õnnelikuks ja vabaks igasugusest puudusest, vaid selle läbi jõuab ta lõpptulemusena Jumala igavesse kuningriiki, kas siis liitudes impersonaalse Brahmaniga või astudes suhetesse Jumala Kõrgeima Isiksuse Kṛṣṇaga.