Skip to main content

VERŠ 30

TEXT 30

Verš

Verš

sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam
sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam

Synonyma

Synonyma

sarve — všetci; api — aj keď na prvý pohľad rozličné; ete — títo; yajña-vidaḥ — poznajúci účel vykonávania obetí; yajña-kṣapita — očisťujú sa následkami takých činov; kalmaṣāḥ — za hriešne činy; yajña-śiṣṭa — ako následok takého vykonávania obetí; amṛta-bhujaḥ — tí, čo okúsili taký nektár; yānti — dosiahnu; brahma — najvyššie; sanātanam — večná atmosféra.

sarve — všichni; api — ačkoliv zdánlivě odlišní; ete — tito; yajña-vidaḥ — obeznámení s významem konání obětí; yajña-kṣapita — očištěni konáním těchto obřadů; kalmaṣāḥ — od reakcí za hříšné činy; yajña-śiṣṭa — výsledků takových yajñí; amṛta-bhujaḥ — ti, kteří ochutnali nektar; yānti — spějí do; brahma — nejvyšší; sanātanam — věčná existence.

Překlad

Překlad

Všetci tí, čo poznajú účel obetí, sa očistia od následkov hriešnych činov, a keď ochutnajú nektár z výsledkov obetí, povýšia sa do zvrchovanej, večnej existencie.

Všichni tito obětující, kteří znají smysl oběti, jsou postupně očištěni od reakcí za hříšné činy a po ochutnání nektaru výsledků obětí spějí do svrchované, věčné říše.

Význam

Význam

Z predchádzajúceho opisu rozličných druhov obetí, akými sú obetovanie majetku, štúdium Ved alebo rôznych filozofických doktrín a vykonávanie yogy, vidíme, že ich spoločným cieľom je ovládnuť zmysly. Keďže horlivá túžba po užívaní zmyslov je hlavnou príčinou našej hmotnej existencie, nemôžeme dosiahnuť večný život plný poznania a blaženosti, kým sa jej nezbavíme. Táto úroveň sa nachádza vo večnej existencii — atmosfére Brahmanu. Všetky vyššie zmienené obete nám pomáhajú očistiť sa od následkov hriešneho konania. Vďaka takému počínaniu sa človek už v tomto živote stane šťastným a bohatým, a navyše na konci života vstúpi do večného Božieho kráľovstva ako dôverný spoločník Najvyššej Božskej Osobnosti, alebo splynie s neosobným Brahmanom.

Z předchozího popisu různých druhů oběti (oběť vlastnictví, studium Ved či různých filozofických doktrín a yoga) vidíme, že společným cílem všech je ovládnout smysly. Uspokojování smyslů je hlavní příčinou hmotného bytí; dokud tedy živá bytost není na úrovni prosté hmotného smyslového požitku, nemůže dosáhnout věčné úrovně úplného poznání, úplné blaženosti a úplného života. Ta je ve věčné existenci, v prostředí Brahmanu. Všechny výše uvedené oběti pomáhají živé bytosti očistit se od reakcí za hříšné činy. Tímto postupem si nejen zajistí štěstí a bohatství v tomto životě, ale nakonec také vejde do věčného Božího království — buď tak, že splyne s neosobním Brahmanem, nebo že se stane společníkem Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy.