Skip to main content

VERŠ 30

ТЕКСТ 30

Verš

Текст

sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam
сарве 'пй ете ягя-видо
ягя-кш̣апита-калмаш̣а̄х̣
ягя-шиш̣т̣а̄мр̣та-бхуджо
я̄нти брахма сана̄танам

Synonyma

Дума по дума

sarve — všetci; api — aj keď na prvý pohľad rozličné; ete — títo; yajña-vidaḥ — poznajúci účel vykonávania obetí; yajña-kṣapita — očisťujú sa následkami takých činov; kalmaṣāḥ — za hriešne činy; yajña-śiṣṭa — ako následok takého vykonávania obetí; amṛta-bhujaḥ — tí, čo okúsili taký nektár; yānti — dosiahnu; brahma — najvyššie; sanātanam — večná atmosféra.

сарве – всички; апи – въпреки че външно са различни; ете – тези; ягя-видах̣ – запознати с целта на жертвоприношението; ягя-кш̣апита – пречистени в резултат на тези действия; калмаш̣а̄х̣ – от греховни последици; ягя-шиш̣т̣а – от резултата на ягя; амр̣та-бхуджах̣ – вкусилите този нектар; я̄нти – достигат; брахма – върховната; сана̄танам – вечна атмосфера.

Překlad

Превод

Všetci tí, čo poznajú účel obetí, sa očistia od následkov hriešnych činov, a keď ochutnajú nektár z výsledkov obetí, povýšia sa do zvrchovanej, večnej existencie.

Всички те, знаещите истинската цел на жертвоприношението, се очистват от греховни последици и вкусили нектарния резултат от тези жертвоприношения, достигат вечната духовна атмосфера.

Význam

Коментар

Z predchádzajúceho opisu rozličných druhov obetí, akými sú obetovanie majetku, štúdium Ved alebo rôznych filozofických doktrín a vykonávanie yogy, vidíme, že ich spoločným cieľom je ovládnuť zmysly. Keďže horlivá túžba po užívaní zmyslov je hlavnou príčinou našej hmotnej existencie, nemôžeme dosiahnuť večný život plný poznania a blaženosti, kým sa jej nezbavíme. Táto úroveň sa nachádza vo večnej existencii — atmosfére Brahmanu. Všetky vyššie zmienené obete nám pomáhajú očistiť sa od následkov hriešneho konania. Vďaka takému počínaniu sa človek už v tomto živote stane šťastným a bohatým, a navyše na konci života vstúpi do večného Božieho kráľovstva ako dôverný spoločník Najvyššej Božskej Osobnosti, alebo splynie s neosobným Brahmanom.

ПОЯСНЕНИЕ: От приведените по-горе описания на различните жертвоприношения (жертва на притежанията, изучаване на Ведите и философските учения и занимания с йога) става ясно, че всички те имат една цел – да обуздаят сетивата. Сетивното наслаждение е основна причина за материалното съществуване. И докато не го отстрани, човек няма шанс да достигне вечното ниво на пълно знание, пълно блаженство и съвършен живот. Това вечно ниво се намира във вечната атмосфера на Брахман. Изброените жертвоприношения пречистват от греховните последици на материалното съществуване. И така, напредвайки, човек не само става щастлив и богат в този живот, но накрая влиза във вечното Божие царство – слива се със сиянието на безличностния Брахман или общува с Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а.