Skip to main content

VERŠ 3

TEXT 3

Verš

Текст

sa evāyaṁ mayā te ’dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto ’si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam
са ева̄йам̇ майа̄ те ’дйа
йоґах̣ проктах̣ пура̄танах̣
бгакто ’сі ме сакга̄ четі
рахасйам̇ хй етад уттамам

Synonyma

Послівний переклад

saḥ — rovnaká; eva — istotne; ayam — túto; mayā — Mnou; te — tebe; adya — dnes; yogaḥ — veda o yoge; proktaḥ — rozprávaná; purātanaḥ — veľmi stará; bhaktaḥ — oddaný; asi — si; me — Môj; sakhā — priateľ; ca — tiež; iti — preto; rahasyam — mystérium; hi — určite; etat — toto; uttamam — transcendentálne.

сах̣—той же самий; ева—неодмінно; айам—цей; майа̄—Мною; те—тобі; адйа—сьогодні; йоґах̣—наука йоґи; проктах̣—сказаний; пура̄танах̣—дуже старий; бгактах̣—відданий; асі—ти є; ме—Мій; сакга̄—друг; ча—також; іті—тому; рахасйам—таємниця; хі—звичайно; етат—це; уттамам—трансцендентний.

Překlad

Переклад

Tú istú starodávnu vedu o vzťahu k Najvyššiemu ti teraz vyjavujem Ja, lebo si nielen Mojím oddaným, ale i priateľom, a preto môžeš porozumieť jej transcendentálnemu tajomstvu.“

Сьогодні Я повідомляю тобі найдавнішу науку взаємостосунків із Всевишнім, бо ти — Мій відданий і Мій друг і тому зможеш осягнути трансцендентну тайну цього знання.

Význam

Коментар

Sú dva druhy ľudí — oddaní a démoni. Śrī Kṛṣṇa si zvolil Arjunu za Svojho žiaka tejto náuky, lebo Arjuna mohol vďaka svojej oddanosti preniknúť do tajomstva poznania, ktoré mu chcel Kṛṣṇa vyjaviť. Pre človeka s démonskou mentalitou to nie je možné. Existuje veľmi veľa vydaní Bhagavad-gīty. Niektoré z nich vysvetľujú oddaní a iné démoni. Komentáre oddaných sú pravé, zatiaľ čo výklady démonov sú bezcenné. Arjuna prijímal Śrī Kṛṣṇu ako Najvyššiu Božskú Osobnosť a každý komentár k Bhagavad-gīte, ktorý sa riadi jeho príkladom, slúži k prospechu tohto veľkého učenia. Démoni neprijímajú Kṛṣṇu takého, aký je. Namiesto toho si o Ňom stále niečo vymýšľajú a zvádzajú obyčajných čitateľov z cesty Kṛṣṇových pokynov. Mali by sme si dať pozor na také nesprávne cesty. Oddaný by mal nasledovať žiacku postupnosť začínajúcu Arjunom a získať tak prospech z veľkej vedy Śrīmad Bhagavad-gīty.

Існують два класи людей: віддані й демони. Господь обрав Арджуну як гідного сприйняти велику науку, тому що той був відданий Господа, однак для демонів ця велика незбагненна наука є недосяжною. Книга ця — джерело мудрості — неодноразово перевидавалася, й коментарі до деяких з видань склали віддані Господа, тоді як до інших — демони. Коментарі відданих — істинні, коментарі ж демонів нічого не варті. Арджуна сприймає Ш́рı̄ Кр̣шн̣у як Верховного Бога-Особу, і той, хто складає коментарі до Ґı̄ти, йдучи стопами Арджуни, на ділі служить справі цієї великої науки. Демони, однак, не приймають Кр̣шн̣у таким, яким Він є. Натомість вони фабрикують всілякі вигадки про Нього й збивають читачів із шляху, на який вказав Кр̣шн̣а. Читачеві треба бути дуже обережним, щоб не ставати на такі хибні стежки. Необхідно триматись учнівської послідовності, що починається з Арджуни, і тоді велика наука Ш́рı̄мад Бгаґавад-ґı̄ти принесе благо.