Skip to main content

VERŠ 7

TEXT 7

Verš

Tekstas

yas tv indriyāṇi manasā
niyamyārabhate ’rjuna
karmendriyaiḥ karma-yogam
asaktaḥ sa viśiṣyate
yas tv indriyāṇi manasā
niyamyārabhate ’rjuna
karmendriyaiḥ karma-yogam
asaktaḥ sa viśiṣyate

Synonyma

Synonyms

yaḥ — ten, kto; tu — ale; indriyāṇi — zmysly; manasā — mysľou; niyamya — ovláda; ārabhate — začína; arjuna — ó, Arjuna; karma-indriyaiḥ — činné zmyslové orgány; karma-yogam — oddanosť; asaktaḥ — bez lipnutia; saḥ — on; viśiṣyate — oveľa lepšie.

yaḥ — kas; tu — bet; indriyāṇi — jusles; manasā — proto dėka; niyamya — valdyti; ārabhate — pradeda; arjuna — o Arjuna; karma-indriyaiḥ — veikiančiaisiais organais; karma-yogam — pasiaukojimą; asaktaḥ — be prisirišimo; saḥ — jis; viśiṣyate — žymiai pranašesnis.

Překlad

Translation

Ó, Arjuna, oveľa vznešenejší je úprimný človek, ktorý sa pomocou mysle snaží ovládnuť činné zmysly a bez lipnutia začne s karma-yogou (vo vedomí Kṛṣṇu).

Kita vertus, jeigu žmogus nuoširdžiai stengiasi protu suvaldyti veikiančias jusles ir be prisirišimo imasi karma-yogos [įsisąmoninęs Kṛṣṇą], jo padėtis žymiai aukštesnė.

Význam

Purport

Je lepšie plniť si povinnosti a snažiť sa dosiahnuť životný cieľ — vymaniť sa z hmotného otroctva a vstúpiť do Božieho kráľovstva, než sa stať pseudotranscendentalistom za účelom ľahkomyseľného života plného pominuteľného pôžitku. Naším skutočným záujmom, svārtha-gati, je dospieť k Viṣṇuovi. Celé varṇāśramské zriadenie je určené na to, aby nám pomohlo dosiahnuť tento životný cieľ. Dosiahnuť ho môže aj ten, kto žije rodinným životom, ak sa zapojí do oddanej služby a dodržiava jej zásady. Ak chce pokročiť na ceste sebarealizácie, musíme žiť usmernene, ako to predpisujú śāstry, a bez lipnutia pokračovať v plnení svojich povinností. Úprimný človek, ktorý prijal túto cestu, je oveľa lepší než podvodník, ktorý vystavuje na obdiv svoju takzvanú duchovnosť, len aby oklamal nevinné masy. Zametač ulíc, ktorý robí svoju prácu poctivo, je oveľa lepší než falošný meditátor, ktorý medituje iba preto, aby si zarobil na živobytie.

KOMENTARAS: Užuot buvus pseudotranscendentalistu, beprasmiškai gyvenančiu ir besivaikančiu juslinių malonumų, verčiau dirbti savo darbą ir siekti gyvenimo tikslo – išsilaisvinti iš materijos nelaisvės ir eiti į Dievo karalystę. Pirmutinis svārtha-gati, arba mūsų asmeninius interesus išreiškiantis tikslas – pasiekti Viṣṇu. Varṇų bei āśramų institucija tam ir sumanyta, kad padėtų pasiekti šį gyvenimo tikslą. Šeimos žmogus irgi gali jį pasiekti reglamentuotos Kṛṣnos sąmonės tarnystės dėka. Norint save suvokti, reikia gyventi ribojant savo poreikius, kaip rekomenduoja śāstros, be prisirišimo tęsti savo darbą ir šitaip tobulėti. Žmogaus, nuosekliai besivadovaujančio šiuo metodu, padėtis žymiai geresnė negu melagio apsimetėlio, demonstruojančio pigų parodomąjį dvasingumą, kad apgautų naivią publiką. Sąžiningas gatvių šlavėjas žymiai vertesnis už šarlataną, kuris medituoja norėdamas vieno – užsidirbti pragyvenimui.