Skip to main content

VERŠ 6

TEXT 6

Verš

Tekstas

karmendriyāṇi saṁyamya
ya āste manasā smaran
indriyārthān vimūḍhātmā
mithyācāraḥ sa ucyate
karmendriyāṇi saṁyamya
ya āste manasā smaran
indriyārthān vimūḍhātmā
mithyācāraḥ sa ucyate

Synonyma

Synonyms

karma-indriyāṇi — päť činných zmyslov (ústroje činnosti); saṁyamya — ovláda; yaḥ — ten, kto; āste — zostáva; manasā — myseľ; smaran — myslieť; indriya-arthān — zmyslové predmety; vimūḍha — hlúpy; ātmā — duša; mithyā-ācāraḥ — pokrytec; saḥ — on; ucyate — nazýva sa.

karma-indriyāṇi — penkis veikiančiuosius organus; saṁyamya — valdydamas; yaḥ — tas, kuris; āste — lieka; manasā — protu; smaran — galvodamas apie; indriya-arthān — juslių objektus; vimūḍha — kvaila; ātmā — siela; mithyā-ācāraḥ — apsimetėliu; saḥ — jis; ucyate — vadinamas.

Překlad

Translation

Ten, kto krotí svoje činné zmysly, ale jeho myseľ zotrváva pri zmyslových predmetoch, iste klame sám seba a je pokrytcom.

Tas, kuris suturi savo jusles nuo veiklos, tačiau minčių nuo juslių objektų atplėšti nepajėgia, tikrai pats save apgaudinėja ir yra vadinamas apsimetėliu.

Význam

Purport

Je veľa pokrytcov, ktorí odmietajú konať s mysľou uprenou na Kṛṣṇu, ale tvária sa, že meditujú, zatiaľ čo myslia na zmyslové pôžitky. Takí pokrytci zavše predložia nejakú suchú filozofiu, aby oklamali sofistických prívržencov. Podľa tohto verša sú to tí najväčší podvodníci. Ak človek hľadá zmyslový pôžitok, môže to robiť v rámci sociálnej skupiny, v ktorej sa nachádza, a ak dodržiava zásady a predpisy, zodpovedajúce jeho postaveniu, môže svoju existenciu postupne očistiť. No toho, kto predstiera, že je yogīn, ale v skutočnosti iba hľadá predmety zmyslového pôžitku, treba považovať za najväčšieho podvodníka, aj keby občas prednášal filozofiu. Vedomosti takého hriešneho človeka nemajú žiadnu hodnotu, pretože plody jeho poznania miznú vplyvom Pánovej iluzórnej energie. Myseľ takého pokrytca je vždy nečistá, a preto i ukážka jeho yogovej meditácie je úplne bezcenná.

KOMENTARAS: Daug yra apsimetėlių, kurie užuot veikę su Kṛṣṇos sąmone dedasi medituojančiais, nors iš tiesų jų mintys sukasi apie juslinius malonumus. Tokie apsimetėliai postringauja filosofinėmis temomis, norėdami apgauti savo rafinuotus pasekėjus, tačiau, pasak šio posmo, jie – didžiausi apgavikai. Siekdamas juslinių malonumų žmogus gali atlikti bet kurio socialinio sluoksnio funkcijas, tačiau paisydamas jo sluoksniui galiojančių regulų palengva apsivalytų. Tas, kuris dedasi yogu, o iš tikro dairosi juslinio pasitenkinimo objektų, vertas vadintis didžiausiu apgaviku, nors retkarčiais ir filosofuoja. Jo žinios neturi vertės, nes visa, ką tokiam nusidėjėliui duoda jo išprusimas, pasiglemžia iliuzinė Viešpaties energija. Tokio apsimetėlio protas visuomet būna užterštas, todėl jo parodomoji yogos meditacija neturi jokios vertės.