Skip to main content

VERŠ 31

ТЕКСТ 31

Verš

Текст

ye me matam idaṁ nityam
anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto
mucyante te ’pi karmabhiḥ
йе ме матам идам нитям
анутиш̣т̣ханти ма̄нава̄х̣
шраддха̄ванто 'насӯянто
мучянте те 'пи кармабхих̣

Synonyma

Дума по дума

ye — tí, ktorí; me — Moje; matam — predpisy; idam — tieto; nityam — večne; anutiṣṭhanti — pravidelne vykonávajú; mānavāḥ — ľudské bytosti; śraddhā-vantaḥ — s vierou a odovzdaním; anasūyantaḥ — bez závisti; mucyante — oslobodia sa; te — všetci; api — dokonca; karmabhiḥ — zo zajatia plodonosných činov.

йе – тези, които; ме – моите; матам – наставления; идам – тези; нитям – като вечно задължение; анутиш̣т̣ханти – изпълняват редовно; ма̄нава̄х̣ – хората; шраддха̄-вантах̣ – с вяра и преданост; анасӯянтах̣ – без завист; мучянте – се освобождават; те – всички те; апи – дори; кармабхих̣ – от робството на закона за кармичните дейности.

Překlad

Превод

Kto si plní povinnosti podľa Mojich pokynov a riadi sa Mojím učením vždy s vierou a bez závisti, ten sa vyslobodí zo zajatia plodonosných činov.

Тези, които изпълняват задълженията си според моите наставления и следват това учение с вяра и без завист, се освобождават от робството на кармичните дейности.

Význam

Коментар

Nariadenie Śrī Kṛṣṇu, Najvyššej Božskej Osobnosti, je jadrom vedskej múdrosti a je večne pravdivé. Keďže Vedy sú večné, je večná aj pravda týkajúca sa náuky o Kṛṣṇovi. Človek by mal pevne veriť tomuto nariadeniu a nemal by Pánovi závidieť. Je veľa filozofov, ktorí komentujú Bhagavad-gītu, a pritom neveria v Kṛṣṇu. Tí sa nikdy nevymania zo zajatia plodonosných činov. Obyčajný človek, ktorý má nezlomnú vieru vo večné príkazy Pána, je oslobodený od pút karmy, aj keď nie je schopný vykonávať Jeho príkazy dokonale. Ten, kto je v počiatočnom štádiu vedomia Kṛṣṇu, možno nedokáže ihneď plniť Pánove pokyny, ale ak nemá negatívny postoj a úprimne sa snaží plniť ich bez toho, že by sa staral o neúspech či upadal do beznádeje, určite sa povýši na úroveň čistej oddanej lásky ku Kṛṣṇovi.

ПОЯСНЕНИЕ: Наставленията на Бог Кр̣ш̣н̣а са същността на цялата ведическа мъдрост – вечна и неизменна истина. Както Ведите са вечни, така и истината на Кр̣ш̣н̣а съзнание е вечна. Трябва да имаме твърда вяра в тези предписания, без да завиждаме на Бога. Мнозина философи пишат коментари върху Бхагавад-гӣта̄, но не вярват в Кр̣ш̣н̣а. Те никога няма да бъдат освободени от робството на кармичните дейности. Но един обикновен човек с твърда вяра във вечните наставления на Бога, дори да е неспособен да изпълни тези наставления, се освобождава от оковите на закона на карма. В началния етап на Кр̣ш̣н̣а съзнание той може и да не изпълнява напълно повелите на Бога, но понеже ги приема и се труди искрено, без мисъл за провал и безнадеждност, с времето непременно ще се издигне до нивото на чистото Кр̣ш̣н̣а съзнание.