Skip to main content

VERŠ 68

TEXT 68

Verš

Text

tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā
tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Synonyma

Synonyms

tasmāt — preto; yasya — u toho; mahā-bāho — ó, bojovník s mocnými pažami; nigṛhītāni — takto podmienené; sarvaśaḥ — zo všetkých strán; indriyāṇi — zmysly; indriya-arthebhyaḥ — pre zmyslové predmety; tasya — jeho; prajñā — inteligencia; pratiṣṭhitā — ustálená.

tasmāt — deshalb; yasya — wessen; mahā-bāho — o Starkarmiger; nigṛhītāni — so bezwungen; sarvaśaḥ — alle zusammen; indriyāṇi — die Sinne; indriya-arthebhyaḥ — von den Sinnesobjekten; tasya — seine; prajñā — Intelligenz; pratiṣṭhitā — gefestigt.

Překlad

Translation

Ó, bojovník mocných paží, preto je ten, ktorého zmysly sú odvrátené od zmyslových predmetov, určite človekom stáleho rozumu.

Daher, o Starkarmiger, verfügt jemand, dessen Sinne von den Sinnesobjekten zurückgezogen sind, zweifelsohne über gefestigte Intelligenz.

Význam

Purport

Túžby po uspokojovaní vlastných zmyslov sa môžeme zbaviť iba tým, že ich zamestnáme v transcendentálnej láskyplnej službe Kṛṣṇovi. Tak ako možno nepriateľa premôcť silnejším protivníkom, aj zmysly možno podmaniť oddanou službu, a nie ľudským úsilím. Kto pochopil, že skutočná múdrosť znamená láskyplne slúžiť Kṛṣṇovi a že toto umenie treba rozvíjať pod vedením pravého duchovného učiteľa, ten sa nazýva sādhaka alebo osoba hodná vyslobodenia.

ERLÄUTERUNG: Man kann die Dränge der Sinnenbefriedigung nur mit Hilfe des Kṛṣṇa-Bewußtseins bezwingen, das heißt nur dann, wenn man alle Sinne in den transzendentalen liebenden Dienst des Herrn stellt. So wie Feinde nur durch überlegene Stärke bezwungen werden können, so können auch die Sinne bezwungen werden, aber nicht durch menschliche Bemühung, sondern nur, indem man sie ständig im Dienst des Herrn beschäftigt. Wer dies verstanden hat, daß man nämlich nur durch Kṛṣṇa-Bewußtsein auf der Ebene der Intelligenz wirklich gefestigt sein kann und daß man diese Kunst unter der Führung eines echten spirituellen Meisters erlernen sollte, wird als sādhaka (ein geeigneter Anwärter für Befreiung) bezeichnet.