Skip to main content

VERŠ 54

TEXT 54

Verš

Verš

arjuna uvāca
sthita-prajñasya kā bhāṣā
samādhi-sthasya keśava
sthita-dhīḥ kiṁ prabhāṣeta
kim āsīta vrajeta kim
arjuna uvāca
sthita-prajñasya kā bhāṣā
samādhi-sthasya keśava
sthita-dhīḥ kiṁ prabhāṣeta
kim āsīta vrajeta kim

Synonyma

Synonyma

arjunaḥ uvāca — Arjuna riekol; sthita-prajñasya — toho, kto je pohrúžený v myšlienkach na Kṛṣṇu; — aká; bhāṣā — reč; samādhi-sthasya — toho, kto je v tranze; keśava — ó, Kṛṣṇa; sthita-dhīḥ — ten, kto neustále myslí na Kṛṣṇu; kim — ako; prabhāṣeta — hovorí; kim — ako; āsīta — sedí; vrajeta — chodí; kim — ako.

arjunaḥ uvāca — Arjuna pravil; sthita-prajñasya — toho, kdo má neochvějné vědomí Kṛṣṇy; — jaký; bhāṣā — jazyk; samādhi-sthasya — toho, kdo je v tranzu; keśava — Kṛṣṇo; sthita-dhīḥ — ten, kdo neochvějně setrvává na úrovni vědomí Kṛṣṇy; kim — co; prabhāṣeta — říká; kim — jak; āsīta — zůstává v klidu; vrajeta — chodí; kim — jak.

Překlad

Překlad

Arjuna riekol: „Ó, Keśava, ako možno spoznať človeka, ktorého vedomie zotrváva v transcendencii? Ako taký človek hovorí a aká je jeho reč? Ako sedí a ako chodí?“

Arjuna pravil: Ó Kṛṣṇo, čím se vyznačuje ten, jehož vědomí je takto pohroužené v transcendenci? Jak a jakým jazykem mluví? Jak sedí a jak chodí?

Význam

Význam

Ako možno každého človeka spoznať podľa jeho osobitného postavenia, tak aj človeka vedomého si Kṛṣṇu možno spoznať podľa toho, ako rozpráva, chodí, myslí, cíti atď. Tak ako bohatý človek prejavuje isté známky, podľa ktorých sa dá spoznať, že je bohatý, alebo chorý človek, že je chorý, a učený, že je učený, tak aj osoba s transcendentálnym vedomím má osobitné znaky, o ktorých sa môžeme dozvedieť z Bhagavad-gīty. Najdôležitejší je spôsob, akým osoba vedomá si Kṛṣṇu rozpráva, pretože reč je najvýznamnejšou vlastnosťou každého človeka. Vraví sa, že hlupák sa neprezradí, kým neprehovorí. Pekne oblečeného hlupáka nemožno spoznať, kým neprehovorí, no len čo začne hovoriť, je to jasné. Prvou vlastnosťou osoby vedomej si Kṛṣṇu je, že hovorí iba o Kṛṣṇovi a o veciach, ktoré s Ním súvisia. Ďalšie vlastnosti nasledujú automaticky a budú opísané v nasledujúcich veršoch.

Tak jako se každý člověk vyznačuje určitými povahovými rysy, které odpovídají jeho postavení, svou příznačnou povahu má také ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy — určitý způsob mluvy, chůze, myšlení, cítění a podobně. Stejně jako bohatý člověk projevuje známky toho, že je bohatý, nemocný známky toho, že je nemocný, nebo učený známky učenosti, podobně osoba s transcendentálním vědomím Kṛṣṇy se při svém jednání různého druhu projevuje určitým způsobem. O jejích povahových rysech se můžeme dozvědět z Bhagavad-gīty. Velice důležité je, jak hovoří, protože mluva je nejvýznamnějším projevem každého člověka. Je řečeno, že hlupák zůstává neodhalen, dokud nezačne mluvit. Pěkně oblečeného hlupáka skutečně nelze rozpoznat, dokud nepromluví; jakmile však začne hovořit, ihned se prozradí. První nápadnou vlastností osoby vědomé si Kṛṣṇy je, že mluví pouze o Kṛṣṇovi a o věcech, které jsou s Ním spojené. Další povahové rysy pak přirozeně následují a budou zde popsány.