Skip to main content

VERŠ 50

ТЕКСТ 50

Verš

Текст

buddhi-yukto jahātīha
ubhe sukṛta-duṣkṛte
tasmād yogāya yujyasva
yogaḥ karmasu kauśalam
буддхи-йукто джаха̄тӣха
убхе сукр̣та-душкр̣те
тасма̄д йога̄йа йуджйасва
йогах̣ кармасу кауш́алам

Synonyma

Пословный перевод

buddhi-yuktaḥ — ten, kto oddane slúži; jahāti — môže sa zbaviť; iha — v tomto živote; ubhe — oboch; sukṛta-duṣkṛte — dobrých i zlých výsledkov; tasmāt — preto; yogāya — v záujme oddanej služby; yujyasva — buď takto zamestnaný; yogaḥ — yoga, vedomie Kṛṣṇu; karmasu — v každej činnosti; kauśalam — umenie.

буддхи-йуктах̣ — тот, кто занимается преданным служением; джаха̄ти — избавляется; иха — здесь (в этой жизни); убхе — и в том, и в другом; сукр̣та-душкр̣те — как в хороших, так и в плохих (результатах); тасма̄т — поэтому; йога̄йа — ради преданного служения; йуджйасва — занимайся; йогах̣ — сознание Кришны; кармасу — во всех делах; кауш́алам — искусство.

Překlad

Перевод

Človek zapojený v oddanej službe sa zbavuje dobrých i zlých činov už v tomto živote. Preto sa usiluj vykonávať yogu, ktorá je vrcholom umenia všetkých činností.

Тот, кто преданно служит Господу, уже в этой жизни освобождается от последствий хороших и дурных поступков. Поэтому посвяти жизнь йоге, которая является искусством деятельности.

Význam

Комментарий

Každá živá bytosť si už odnepamäti nahromadila mnoho reakcií za svoje dobré a zlé skutky, a preto si neuvedomuje svoje pravé a večné postavenie. Táto nevedomosť sa však dá odstrániť dodržiavaním pokynov Bhagavad-gīty, ktorá človeka učí, aby sa v každom smere odovzdal Śrī Kṛṣṇovi a vyslobodil sa tak z kolobehu životov a prestal sa trápiť činmi a ich následkami. Arjuna preto dostal radu, aby oddane slúžil Kṛṣṇovi a očistil tak výsledky svojich skutkov.

За живым существом с незапамятных времен тянется вереница последствий его хороших и дурных поступков. Оттого оно постоянно пребывает в невежестве и не знает своей истинной природы. Избавиться от невежества можно, внимая наставлениям «Бхагавад-гиты», которые призывают человека безраздельно предаться Господу Кришне и разорвать заколдованный круг действий и их последствий, в котором каждый вращается из жизни в жизнь. Господь советует Арджуне действовать в сознании Кришны и таким образом сбросить бремя последствий своей прошлой деятельности.