Skip to main content

VERŠ 40

VERSO 40

Verš

Texto

nehābhikrama-nāśo ’sti
pratyavāyo na vidyate
sv-alpam apy asya dharmasya
trāyate mahato bhayāt
nehābhikrama-nāśo ’sti
pratyavāyo na vidyate
sv-alpam apy asya dharmasya
trāyate mahato bhayāt

Synonyma

Sinônimos

na — nie je; iha — v tejto yoge; abhikrama — snaha; nāśaḥ — strata; asti — je; pratyavāyaḥ — úbytok; na — nikdy; vidyate — je; su-alpam — malý; api — aj keď; asya — tohto; dharmasya — zamestnania; trāyate — oslobodzuje; mahataḥ — od veľkého; bhayāt — nebezpečenstva.

na — não; iha — nesta yoga; abhikrama — em esforçar-se; nāśaḥ — perda; asti — há; pratyavāyaḥ — diminuição; na — nunca; vidyate — há; su-alpam — um pouco; api — embora; asya — desta; dharmasya — ocupação; trāyate — livra; mahataḥ — de muito grande; bhayāt — perigo.

Překlad

Tradução

V tomto úsilí niet straty alebo úbytku a i malý pokrok na tejto ceste môže človeka ochrániť pred najväčším nebezpečenstvom.

Neste esforço, não há perda nem diminuição, e um pequeno progresso neste caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de medo.

Význam

Comentário

Činnosť, pri ktorej sme si vedomí Kṛṣṇu, alebo konanie pre Kṛṣṇu bez očakávania zmyslových pôžitkov je najvyššou transcendentálnou činnosťou. I tá najmenšia snaha potešiť Kṛṣṇu nevyjde nikdy nazmar. Na hmotnej úrovni sú všetky činy, ktoré neboli celkom dokončené, neúspešné, zatiaľ čo na duchovnej úrovni i ten najmenší čin, hoci nedokončený, prináša trvalý úžitok. Preto človek, ktorý urobil niečo pre potešenie Kṛṣṇu, o nič neprichádza, aj keby svoju prácu nedokončil. I jediné percento činnosti vykonanej v tomto duchu umožní človeku, aby nabudúce začal od dvoch percent, zatiaľ čo hmotné činy, ak ich nedokončíme stopercentne, neprinášajú žiadne ovocie. Ajāmila si plnil svoje povinnosti s niekoľko percentným vedomím Kṛṣṇu, ale výsledok, ktorého sa dočkal, bol vďaka Kṛṣṇovej milosti stopercentný. V tejto súvislosti nájdeme pekný verš v Śrīmad-Bhāgavatame (1.5.17):

A atividade em consciência de Kṛṣṇa, ou agir para o benefício de Kṛṣṇa sem exigir em troca a satisfação dos sentidos, é a mais elevada qualidade transcendental do trabalho. Não há impedimento para tal atividade, mesmo que tenha sido apenas um pequeno começo, tampouco pode-se perder este serviço em etapa alguma. Qualquer trabalho iniciado no plano material deve ser completado, caso contrário, toda a tentativa se torna um fracasso. Mas qualquer trabalho iniciado em consciência de Kṛṣṇa tem efeito permanente, mesmo inacabado. Portanto, quem executa esse trabalho não sai perdendo, mesmo que seu trabalho em consciência de Kṛṣṇa esteja incompleto. Um por cento feito em consciência de Kṛṣṇa produz resultados permanentes, de modo que se começa em seguida a partir do ponto de dois por cento, enquanto a atividade material sem um sucesso de cem por cento não dá lucro. Ajāmila cumpriu seu dever com alguma porcentagem de consciência de Kṛṣṇa, mas pela graça do Senhor, o resultado que ele obteve no final foi de cem por cento. A este respeito, há um belo verso no Śrīmad-Bhāgavatam (1.5.17):

tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer
bhajann apakvo ’tha patet tato yadi
yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṁ
ko vārtha āpto ’bhajatāṁ sva-dharmataḥ
tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer
bhajann apakvo ’tha patet tato yadi
yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṁ
ko vārtha āpto ’bhajatāṁ sva-dharmataḥ

„Keď niekto zanechá svoje predpísané povinnosti, aby oddane slúžil Bohu, a poklesne, keďže službu nedokončil — o čo taký človek prichádza? Čo však získa ten, čo dokonale vykonával svoje hmotné povinnosti?“ Alebo, ako vravia kresťania: „Na čo je človeku celý svet, keď stratil večnú dušu?“

“Se alguém abandona seus deveres ocupacionais e age em consciência de Kṛṣṇa e então cai, sem completar seu trabalho, que tem ele a perder? E que ganhará alguém se executar perfeitamente suas atividades materiais?” Ou, como dizem os cristãos: “Que adianta um homem ganhar o mundo todo mas perder sua alma eterna?”

Hmotné činy a ich následky zanikajú s telom. No čin vykonaný pre Kṛṣṇu, i keď ho preruší smrť, privedie človeka znovu naspäť k vedomiu Kṛṣṇu aj v ďalšom živote. Keď človek pracuje pre Kṛṣṇu, môže si byť istý, že v ďalšom živote dostane ľudské telo, narodí sa v rodine múdreho brāhmaṇa alebo v bohatej a vzdelanej rodine, čo mu umožní ďalší pokrok na ceste za duchovným poznaním. Taká je neporovnateľná sila oddanej služby.

As atividades materiais e seus resultados cessam quando o corpo acaba. Mas o trabalho em consciência de Kṛṣṇa nos trás de volta à consciência de Kṛṣṇa, mesmo após a perda do corpo. Temos pelo menos a certeza de que, na próxima vida, vamos nascer de novo como ser humano, ou na família de um grande brāhmaṇa culto, ou numa família rica e aristocrática, condições essas que nos darão mais uma oportunidade de elevar-nos. Esta é a qualidade única do trabalho feito em consciência de Kṛṣṇa.