Skip to main content

VERŠ 40

ТЕКСТ 40

Verš

Текст

nehābhikrama-nāśo ’sti
pratyavāyo na vidyate
sv-alpam apy asya dharmasya
trāyate mahato bhayāt
неха̄бхикрама-на̄шо 'сти
пратява̄йо на видяте
св-алпам апй ася дхармася
тра̄яте махато бхая̄т

Synonyma

Дума по дума

na — nie je; iha — v tejto yoge; abhikrama — snaha; nāśaḥ — strata; asti — je; pratyavāyaḥ — úbytok; na — nikdy; vidyate — je; su-alpam — malý; api — aj keď; asya — tohto; dharmasya — zamestnania; trāyate — oslobodzuje; mahataḥ — od veľkého; bhayāt — nebezpečenstva.

на – няма; иха – в тази йога; абхикрама – в усилието; на̄шах̣ – загуба; асти – има; пратява̄ях̣ – намаляване; на – никога; видяте – има; су-алпам – малко; апи – въпреки че; ася – от това; дхармася – работа; тра̄яте – освобождава; махатах̣ – от много голяма; бхая̄т – опасност.

Překlad

Превод

V tomto úsilí niet straty alebo úbytku a i malý pokrok na tejto ceste môže človeka ochrániť pred najväčším nebezpečenstvom.

Тези усилия не са напразни, нищо не се губи – дори малкият напредък по този път закриля човека от най-големи опасности и страхове.

Význam

Коментар

Činnosť, pri ktorej sme si vedomí Kṛṣṇu, alebo konanie pre Kṛṣṇu bez očakávania zmyslových pôžitkov je najvyššou transcendentálnou činnosťou. I tá najmenšia snaha potešiť Kṛṣṇu nevyjde nikdy nazmar. Na hmotnej úrovni sú všetky činy, ktoré neboli celkom dokončené, neúspešné, zatiaľ čo na duchovnej úrovni i ten najmenší čin, hoci nedokončený, prináša trvalý úžitok. Preto človek, ktorý urobil niečo pre potešenie Kṛṣṇu, o nič neprichádza, aj keby svoju prácu nedokončil. I jediné percento činnosti vykonanej v tomto duchu umožní človeku, aby nabudúce začal od dvoch percent, zatiaľ čo hmotné činy, ak ich nedokončíme stopercentne, neprinášajú žiadne ovocie. Ajāmila si plnil svoje povinnosti s niekoľko percentným vedomím Kṛṣṇu, ale výsledok, ktorého sa dočkal, bol vďaka Kṛṣṇovej milosti stopercentný. V tejto súvislosti nájdeme pekný verš v Śrīmad-Bhāgavatame (1.5.17):

Дейността в Кр̣ш̣н̣а съзнание или действието за Кр̣ш̣н̣а без очакване на сетивно удовлетворение – това е най-висшата духовна дейност. Дори едно малко начало на такава дейност не среща пречки и това малко начало никога не се губи. Всяка работа, започната в материалния живот, трябва да бъде завършена, в противен случай усилията пропадат. А работата, започната в Кр̣ш̣н̣а съзнание, има вечен резултат, дори да не бъде завършена. Извършващият тази работа не губи нищо, дори да не я доведе докрай. Един процент в Кр̣ш̣н̣а съзнание донася траен резултат, така че на следващия етап се започва с два процента, докато в материалните дейности, ако не успеем сто процента, нямаме успех. Например Аджа̄мила изпълнявал задълженията си само с няколко процента Кр̣ш̣н̣а съзнание, но по милостта на Бога резултатът, на който се радвал в края, бил стопроцентов. В тази връзка има хубав стих в Шрӣмад Бха̄гаватам (1.5.17):

tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer
bhajann apakvo ’tha patet tato yadi
yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṁ
ko vārtha āpto ’bhajatāṁ sva-dharmataḥ
тяктва̄ сва-дхармам чаран̣а̄мбуджам харер
бхаджанн апакво 'тха патет тато яди
ятра ква ва̄бхадрам абхӯд амуш̣я ким
ко ва̄ртха а̄пто 'бхаджата̄м сва-дхарматах̣

„Keď niekto zanechá svoje predpísané povinnosti, aby oddane slúžil Bohu, a poklesne, keďže službu nedokončil — o čo taký človek prichádza? Čo však získa ten, čo dokonale vykonával svoje hmotné povinnosti?“ Alebo, ako vravia kresťania: „Na čo je človeku celý svet, keď stratil večnú dušu?“

„Ако някой изостави предписания си дълг и работи в Кр̣ш̣н̣а съзнание, а след това се провали, защото не е завършил работата си, какво ще загуби? И какво ще спечели човек, ако безупречно изпълнява материалните си дейности?“ Или както казват християните: „Каква полза има човек, ако спечели целия свят, но загуби вечната си душа?“.

Hmotné činy a ich následky zanikajú s telom. No čin vykonaný pre Kṛṣṇu, i keď ho preruší smrť, privedie človeka znovu naspäť k vedomiu Kṛṣṇu aj v ďalšom živote. Keď človek pracuje pre Kṛṣṇu, môže si byť istý, že v ďalšom živote dostane ľudské telo, narodí sa v rodine múdreho brāhmaṇa alebo v bohatej a vzdelanej rodine, čo mu umožní ďalší pokrok na ceste za duchovným poznaním. Taká je neporovnateľná sila oddanej služby.

Материалните дейности и резултатите от тях свършват заедно със смъртта на тялото. Но действията, извършени в Кр̣ш̣н̣а съзнание, отново ще доведат човека до Кр̣ш̣н̣а съзнание дори след като остави сегашното си тяло. Той може да е уверен поне в това, че в следващия си живот ще получи възможност да се роди в семейство на високообразован бра̄хман̣а или в богато аристократично семейство, което ще му позволи да продължи духовния си път. В това е уникалната особеност на дейността, извършена в Кр̣ш̣н̣а съзнание.