Skip to main content

VERŠ 8

TEXT 8

Verš

Текст

duḥkham ity eva yat karma
kāya-kleśa-bhayāt tyajet
sa kṛtvā rājasaṁ tyāgaṁ
naiva tyāga-phalaṁ labhet
дух̣кгам ітй ева йат карма
ка̄йа-клеш́а бгайа̄т тйаджет
са кр̣тва̄ ра̄джасам̇ тйа̄ґам̇
наіва тйа̄ґа-пгалам̇ лабгет

Synonyma

Послівний переклад

duḥkham — nešťastný; iti — tak; eva — iste; yat — to, čo; karma — čin; kāya — pre telo; kleśa — nepríjemné; bhayāt — zo strachu; tyajet — opustiť; saḥ — on; kṛtvā — po vykonaní; rājasam — v kvalite vášne; tyāgam — odriekanie; na — nie; eva — zaiste; tyāga — odriekanie; phalam — výsledky; labhet — získa.

дух̣кгам—нещастя; іті—таким чином; ева—неодмінно; йат—котре; карма—робота; ка̄йа—для тіла; клеш́а—лихо; бгайа̄т—із страху; тйаджет—відмовляється; сах̣—той; кр̣тва̄—здійснивши; ра̄джасам—у ґун̣і пристрасті; тйа̄ґам—відречення; на—не; ева—неодмінно; тйа̄ґа—відречення; пгалам—наслідків; лабгет—досягає.

Překlad

Переклад

Ak sa niekto zrieka svojich povinností, pretože sa mu zdajú byť nepríjemné, alebo zo strachu pred telesným nepohodlím, hovorí sa, že jeho odriekanie je v kvalite vášne. Také skutky nikdy nevedú k rozvoju odriekania.

Той, хто відмовляється од визначених обов’язків як від обтяжливих або побоюючись фізичних незручностей — той діє в ґун̣і пристрасті й ніколи не досягне ступеня відречення.

Význam

Коментар

Človek vedomý si Kṛṣṇu by sa nemal zriekať zárobkovej činnosti zo strachu, že koná plodonosné činy. Ak môže za svoju prácu získať peniaze a potom ich použiť vo vedomí Kṛṣṇu, alebo môže skorým vstávaním pokročiť v transcendentálnom vedomí Kṛṣṇu, nemal by sa takýchto činností zriekať zo strachu, alebo preto, že sa mu zdajú byť ťažké. Také odriekanie je v kvalite vášne. Výsledky vášnivého konania prinášajú vždy bolesť. Ak človek zanechá prácu v tomto duchu, jeho odriekanie neprinesie žiadne ovocie.

Людині в свідомості Кр̣шн̣и не слід відмовлятись заробляти гроші, остерігаючись кармічної діяльності. Якщо людина працює і має можливість використовувати свої гроші на поширення свідомості Кр̣шн̣и, або, підіймаючись рано вранці, може розвивати в собі трансцендентну свідомість Кр̣шн̣и, то вона не повинна припиняти таку діяльність, вважаючи її обтяжливою, або із почуття страху, бо тоді таке відречення перебуватиме в ґун̣і пристрасті. Що б ми не робили під впливом пристрасті — результати завжди жалюгідні. Отже, відмова від діяльності в дусі пристрасті не дозволить здобути плодів істинного відречення.