Skip to main content

VERŠ 75

TEXT 75

Verš

Tekst

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam
vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam

Synonyma

Synonyms

vyāsa-prasādāt — Vyāsovou milosťou; śrutavān — vypočul som si; etat — toto; guhyam — dôverné; aham — ja; param — najvyšší; yogam — o mystike; yoga-īśvarāt — od pána mystiky; kṛṣṇāt — Kṛṣṇu; sākṣāt — priamo; kathayataḥ — hovoriť; svayam — osobne.

vyāsa-prasādāt — Vyāsadeva armu läbi; śrutavān — olen kuulnud; etat — seda; guhyam — salajast; aham — mina; param — kõrgeimat; yogam — müstitsismi; yoga-īśvarāt — kogu müstitsismi valitsejalt; kṛṣṇāt — Kṛṣṇalt; sākṣāt — vahetult; kathayataḥ — kõneldes; svayam — isiklikult.

Překlad

Translation

Vyāsovou milosťou som si vypočul tento najdôvernejší rozhovor priamo od pána mystiky, Kṛṣṇu, keď osobne prehováral k Arjunovi.

Vyāsa armust olen ma kuulnud neid kõige salajasemaid õpetusi otse kogu müstitsismi valitsejalt Kṛṣṇalt, kes isiklikult kõneles Arjunaga.

Význam

Purport

Vyāsa bol Sañjayov duchovný učiteľ a Sañjaya sám priznáva, že obdržal poznanie o Najvyššej Božskej Osobnosti Vyāsovou milosťou. To znamená, že Kṛṣṇu nemôžeme pochopiť priamo, ale prostredníctvom duchovného učiteľa. Duchovný učiteľ je sprostredkovateľ, no zážitok zostáva priamy. To je tajomstvo postupnosti duchovných učiteľov. Ak je duchovný učiteľ pravý, môžeme Bhagavad-gītu prijať priamo ako Arjuna. Na celom svete je veľa mystikov a yogīnov, no Kṛṣṇa je pánom všetkých yogových systémov. Jeho pokyn je priamo stanovený v Bhagavad-gīte: „Odovzdaj sa Mi!“ Kto tak urobí, je najvyšším yogīnom. To je potvrdené v poslednom verši šiestej kapitoly. Yoginām api sarveṣām.

Vyāsa oli Sañjaya vaimne õpetaja ning Sañjaya tunnistab, et Jumala Kõrgeimat Isiksust suutis ta mõista Vyāsa armust. See tähendab, et keegi ei tohiks püüda mõista Kṛṣṇat ilma vaimse õpetaja abita. Vaimne õpetaja on läbipaistev vahelüli Jumala nägemiseks, ehkki on tõsi, et igaühe kogemus on siiski vahetu. See on õpilasjärgnevusahela saladus. Kui vaimne õpetaja on autoriteetne, võib inimene kuulda temalt „Bhagavad-gītāt" sama vahetult kui Arjuna. Maailmas on palju joogisid ja müstikuid, kuid Kṛṣṇa on kõikide joogasüsteemide valitseja. „Bhagavad-gītās" annab Kṛṣṇa selgesõnalise juhenduse: alistuge Kṛṣṇale. Sedasi toimiv inimene on kõrgeimal tasemel joogi. Seda kinnitatakse kuuenda peatüki viimases värsis (yoginām api sarveṣām).

Vyāsadeva je Nāradovým žiakom a Nārada je priamy žiak Kṛṣṇu. Preto je Vyāsadeva práve taký oddaný ako Arjuna a náleží do postupnosti duchovných učiteľov. Ako priamy Vyāsov žiak mohol Sañjaya vidieť a počuť Kṛṣṇu priamo, pretože jeho zmysly boli Vyāsovou milosťou očistené. Kto počuje Kṛṣṇu priamo, môže pochopiť toto dôverné poznanie. Ten, kto nie je spojený s postupnosťou duchovných učiteľov, nemôže počuť Kṛṣṇu priamo, a preto je jeho poznanie vždy nedokonalé, aspoň čo sa týka pochopenia Bhagavad-gīty.

Nārada, Vyāsa vaimne õpetaja, on otseselt Kṛṣṇa õpilane. Seepärast on Vyāsa sama autoriteetne nagu Arjunagi, sest ta asub samuti õpilasjärgnevusahelas, ning Sañjaya on Vyāsa otsene õpilane. Seepärast olid Sañjaya meeled Vyāsa armust puhastunud ning ta võis Kṛṣṇat vahetult näha ja kuulda. See, kes kuuleb vahetult Kṛṣṇat, mõistab neid salajasi teadmisi. Kui inimene ei astu õpilasjärgnevusahelasse, ei saa ta Kṛṣṇat kuulda ning seetõttu jäävad tema teadmised alati puudulikeks, vähemalt „Bhagavad- gītā" mõistmise osas.

V Bhagavad-gīte sú vysvetlené všetky yogové systémy: karma-yoga, jñāna-yoga a bhakti-yoga. Kṛṣṇa je pánom všetkých týchto procesov. Arjuna mal to šťastie, že mohol počuť Kṛṣṇu priamo, a podobne Sañjaya mohol počuť Kṛṣṇu priamo, a to vďaka Vyāsovej milosti. V skutočnosti nie je rozdiel medzi priamym počúvaním Kṛṣṇu a počúvaním Kṛṣṇu prostredníctvom duchovného učiteľa, ako je Vyāsadeva. Duchovný učiteľ je tiež Vyāsadevovým predstaviteľom, a preto podľa vedskeho zvyku pripravujú žiaci na učiteľove narodeniny oslavu zvanú Vyāsa-pūja.

„Bhagavad-gītā" selgitab kõiki joogasüsteeme: karma-joogat, jñāna- joogat ja bhakti-joogat. Kṛṣṇa on kõikide selliste müstiliste protsesside valitseja. Tuleb aga siiski mõista, et samamoodi nagu Arjunale langes osaks õnn mõista Kṛṣṇat vahetult, kuulis ka Sañjaya, Vyāsa armust, Kṛṣṇat vahetult. Tegelikult pole mingit vahet, kas kuulda Kṛṣṇat vahetult või kuulda Teda autoriteetse vaimse õpetaja nagu Vyāsa vahendusel. Vaimne õpetaja on Vyāsadeva esindaja. Seepärast korraldavad vedaliku süsteemi kohaselt kõik vaimse õpetaja õpilased oma õpetaja sünnipäeval Vyāsa-pūjāks nimetatava tseremoonia.