Skip to main content

VERŠ 74

TEXT 74

Verš

Tekst

sañjaya uvāca
ity ahaṁ vāsudevasya
pārthasya ca mahātmanaḥ
saṁvādam imam aśrauṣam
adbhutaṁ roma-harṣaṇam
sañjaya uvāca
ity ahaṁ vāsudevasya
pārthasya ca mahātmanaḥ
saṁvādam imam aśrauṣam
adbhutaṁ roma-harṣaṇam

Synonyma

Synoniemen

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya riekol; iti — takto; aham — ja; vāsudevasya — Kṛṣṇu; pārthasya — Arjunu; ca — tiež; mahā-ātmanaḥ — dvoch veľkých duší; saṁvādam — rozhovor; imam — tento; aśrauṣam — vypočul som si; adbhutam — obdivuhodný; roma-harṣaṇam — vstávajú vlasy na hlave.

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya zei; iti — zo; aham — ik; vāsudevasya — van Kṛṣṇa; pārthasya — en Arjuna; ca — ook; mahā-ātmanaḥ — van de grote zielen; saṁvādam — gesprek; imam — dit; aśrauṣam — heb gehoord; adbhutam — wonderbaarlijk; roma-harṣaṇam — laat het haar overeind staan.

Překlad

Vertaling

Sañjaya riekol: „Takto som si vypočul rozhovor dvoch veľkých duší, Kṛṣṇu a Arjunu. A toto posolstvo je také úžasné, že mi z toho vstávajú vlasy na hlave.

Sañjaya zei: Zo heb ik het gesprek gehoord tussen twee grote zielen, Kṛṣṇa en Arjuna. En deze boodschap is zo wonderbaarlijk dat mijn haar overeind staat.

Význam

Betekenisverklaring

Na začiatku Bhagavad-gīty sa Dhṛtarāṣṭra spýtal svojho tajomníka Sañjayu: „Čo sa stalo na bojisku Kuruovcov?“ Celý rozhovor medzi Kṛṣṇom a Arjunom sa preniesol do Sañjayovho srdca milosťou jeho duchovného učiteľa Vyāsu. Sañjaya potom opísal celú situáciu na bojisku. Rozhovor bol úžasný, pretože nikdy predtým nedošlo a už ani nedôjde k takému významnému rozhovoru medzi dvoma veľkými dušami. Bolo to úžasné, pretože Najvyšší Pán rozprával o Sebe a o Svojich energiách živej bytosti, Arjunovi, veľkému oddanému. Ak budeme kráčať v Arjunových šľapajách, pochopíme, kto je Kṛṣṇa, a náš život bude šťastný a úspešný. Sañjaya si to uvedomil, a preto začal tento rozhovor tlmočiť Dhṛtarāṣṭrovi. Na záver dodá, že víťazstvo je tam, kde je Kṛṣṇa a Arjuna.

Aan het begin van de Bhagavad-gītā vroeg Dhṛtarāṣṭra aan zijn secretaris, Sañjaya: ‘Wat gebeurde er op het Slagveld van Kurukṣetra?’ Het hele werk werd in het hart van Sañjaya geopenbaard door de genade van Vyāsa, zijn spiritueel leraar. Zo kon hij uitleg geven over de gebeurtenissen op het slagveld. Het gesprek was wonderbaarlijk, omdat het nog nooit eerder was voorgekomen dat zo’n belangrijk gesprek tussen twee grote zielen had plaatsgevonden en het zou ook niet meer plaatsvinden. Het was wonderbaarlijk omdat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods over Zichzelf en Zijn energieën sprak tot het levend wezen, Arjuna, een groot toegewijde van de Heer. Wanneer we in de voetsporen van Arjuna volgen om Kṛṣṇa te begrijpen, zal ons leven gelukkig en succesvol zijn. Sañjaya realiseerde zich dit en terwijl alles hem duidelijk werd, bracht hij het gesprek over aan Dhṛtarāṣṭra. Tot besluit zal worden gezegd dat overal waar Kṛṣṇa en Arjuna zijn, de overwinning is.