Skip to main content

VERŠ 71

TEXT 71

Verš

Текст

śraddhāvān anasūyaś ca
śṛṇuyād api yo naraḥ
so ’pi muktaḥ śubhāḻ lokān
prāpnuyāt puṇya-karmaṇām
ш́раддга̄ва̄н анасӯйаш́ ча
ш́р̣н̣уйа̄д апі йо нарах̣
со ’пі муктах̣ ш́убга̄л лока̄н
пра̄пнуйа̄т пун̣йа-карман̣а̄м

Synonyma

Послівний переклад

śraddhā-vān — veriaci; anasūyaḥ — nezávistlivo; ca — a; śṛṇuyāt — načúva; api — iste; yaḥ — ktokoľvek; naraḥ — človek; saḥ — on; api — tiež; muktaḥ — bude oslobodený; śubhān — priaznivé; lokān — planéty; prāpnuyāt — dosiahne; puṇya-karmaṇām — zbožných.

ш́раддга̄-ва̄н—сповнений віри; анасӯйах̣—незаздрісний; ча—і; ш́р̣н̣уйа̄т—слухає; апі—неодмінно; йах̣—хто; нарах̣—людина; сах̣— він; апі—також; муктах̣—бувши звільненим; ш́убга̄н—сприятливих; лока̄н—планет; пра̄пнуйа̄т—він досягає; пун̣йа-карман̣а̄м— доброчесних.

Překlad

Переклад

A ten, kto mu načúva s vierou a bez závisti, bude oslobodený od hriešnych následkov a dosiahne vyšších planét, kde sídlia zbožní.

А той, хто слухає її з вірою і без заздрості, звільнюється від наслідків гріховних вчинків і досягає сприятливих планет, де мешкають праведники.

Význam

Коментар

V šesťdesiatom siedmom verši tejto kapitoly Kṛṣṇa výslovne zakázal vykladať Bhagavad-gītu tým, ktorí k Nemu chovajú nenávisť. Inými slovami, Bhagavad-gītā je určená len pre oddaných. Zavše sa stane, že oddaný prednáša na verejnosti, a bolo by naivné myslieť si, že všetci poslucháči sú oddanými. Prečo teda Kṛṣṇov oddaný súhlasí s takými prednáškami? Tu je vysvetlené, že aj keď všetci nie sú oddanými, je mnoho tých, ktorí Kṛṣṇovi nezávidia. Veria v Neho ako v Najvyššiu Božskú Osobnosť. Ak potom takí ľudia počujú rozprávať čistého oddaného o Kṛṣṇovi, ihneď sa oslobodia od všetkých následkov hriešnych činností a neskôr sa povýšia na planéty zbožných. Preto aj človek, ktorý sa nesnaží stať čistým oddaným, môže získať výsledky zbožných činov prostým načúvaním Bhagavad-gīte. Tak čistí oddaní umožňujú všetkým oslobodiť sa od hriešnych reakcií a stať sa Pánovými oddanými.

У шістдесят сьомому вірші цієї глави Господь заборонив розповідати Ґı̄ту тим, хто заздрить Йому. Інакше кажучи, Бгаґавад-ґı̄та̄ призначена лише для відданих Господа. І все ж таки інколи трапляється, що відданий Кр̣шн̣і під час лекції читає із Бгаґавад-ґı̄ти перед аудиторією, яка складається також і з невідданих. Чому ж віддані роблять це? І тут пояснюється, що хоча не кожний є відданим, однак, є багато людей, які не заздрять Кр̣шн̣і. Вони вірять в Нього як у Верховного Бога-Особу. Якщо така людина чує про Господа від істинного відданого Кр̣шн̣и, вона одразу ж звільнюється від усіх наслідків своїх гріховних вчинків і опиняється після смерті на планетах, де живуть тільки праведники. Тому навіть людина, яка не прагне стати чистим відданим Господа, лише слухаючи Бгаґавад-ґı̄ту, здобуває плодів праведної діяльності. Так, чистий відданий Господа надає можливості кожному, хто зустрічається йому на шляху, звільнитись від наслідків усіх гріховних вчинків й стати відданим.

Ľudia, ktorí sa oslobodili od následkov hriešnych činností a sú spravodliví a čestní, sa obyčajne ľahko zapoja do vedomia Kṛṣṇu. V tejto súvislosti sú obzvlášť významné slová puṇya-karmāṇam. Poukazujú na vykonávanie veľkých obetí, ako napríklad aśvamedha-yajña, o ktorých sa zmieňuje vedska literatúra. Tí, ktorí vykonávajú oddanú službu poctivo, ale nie sú celkom očistení, môžu dospieť na Polárku alebo Dhruvaloku, kde vládne Pánov veľký oddaný, Dhruva Mahārāja.

Звичайно люди, над якими не тяжіють наслідки минулих гріховних вчинків, праведники, без ускладнень приходять до свідомості Кр̣шн̣и. Тут важливим є слово пун̣йа-карман̣а̄м. Воно стосується здійснення великих жертвопринесень. Той, хто служить Господу з відданістю й благочестям, але ще не очистивсь остаточно, може досягти планетної системи Полярної зорі, тобто Дгрувалоки, де править Дгрува Маха̄ра̄джа. Він — великий відданий Господа, і в його розпорядженні перебуває особлива планета: Полярна зоря.