Skip to main content

VERŠ 58

TEXT 58

Verš

Tekst

mac-cittaḥ sarva-durgāṇi
mat-prasādāt tariṣyasi
atha cet tvam ahaṅkārān
na śroṣyasi vinaṅkṣyasi
mac-cittaḥ sarva-durgāṇi
mat-prasādāt tariṣyasi
atha cet tvam ahaṅkārān
na śroṣyasi vinaṅkṣyasi

Synonyma

Synonyms

mat — Mňa; cittaḥ — vedomý; sarva — všetky; durgāṇi — prekážky; mat-prasādāt — Mojou milosťou; tariṣyasi — zdoláš; atha — ale; cet — ak; tvam — ty; ahaṅkārāt — falošným egom; na śroṣyasi — nepočúvneš; vinaṅkṣyasi — budeš stratený.

mat — Minust; cittaḥ — olles teadvuses; sarva — kõik; durgāṇi — takistused; mat-prasādāt — Minu armu läbi; tariṣyasi — sa ületad; atha — aga; cet — kui; tvam — sina; ahaṅkārāt — vale egoga; na śroṣyasi — ei kuula; vinaṅkṣyasi — sa oled teelt eksinud.

Překlad

Translation

Ak si Ma budeš vedomý, prekonáš Mojou milosťou všetky prekážky podmieneného života. No ak nebudeš konať s týmto vedomím, ale na základe falošného ega a neposlúchneš Ma, budeš stratený.

Kui sa tõused Minu teadvusse, ületad sa Minu armu läbi kõik tingimustest sõltuva elu takistused. Ent kui sa ei tegutse sellises teadvuses, vaid toimid vale ego mõjuvallas ega kuula Mind, siis oled sa teelt eksinud.

Význam

Purport

Človek, ktorý si dokonale uvedomuje Kṛṣṇu, sa nijak obzvlášť nesnaží pracovať pre udržanie svojej existencie. Hlupáci nemôžu pochopiť, čo zbavenie úzkosti znamená. Ak sa človek chová tak, aby potešil Kṛṣṇu, Kṛṣṇa sa stane jeho najdôvernejším priateľom. Kṛṣṇa sa vždy postará o to, aby sa mal Jeho oddaný dobre a sám sa odovzdá takému priateľovi, ktorý vo dne v noci pracuje pre Jeho uspokojenie. Nikto by sa preto nemal nechať oklamať telesným poňatím života, založeným na falošnom egu. Nemali by sme sa mylne považovať za nezávislých na zákonoch hmotnej prírody. No ak človek koná vo vedomí Kṛṣṇu, je oslobodený z hmotného zapletenia. Obzvlášť si musíme všimnúť, že ten, kto nekoná s vedomím Kṛṣṇu, tápe v hmotnom oceáne rodenia sa a smrti. Nijaká podmienená živá bytosť v skutočnosti nevie, ako má a ako nemá konať, zatiaľ čo osoba vedomá si Kṛṣṇu má voľnosť v konaní, pretože zvnútra je vedená Kṛṣṇom a zvonka duchovným učiteľom.

Täies Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene pole liialt mures oma igapäevase eluga liituvate kohustuste täitmise üle. Rumalad inimesed ei mõista seda suurt vabadust kõikidest muredest. Sellele, kes tegutseb Kṛṣṇa teadvuses, saab Jumal Kṛṣṇa kõige lähedasemaks sõbraks. Kṛṣṇa aga hoolitseb alati Oma sõbra heaolu eest. Ta annab End Oma sõbrale, kes täie pühendumusega töötab kakskümmend neli tundi ööpäevas Jumala rõõmustamise nimel. Seepärast ei tohiks keegi lasta end elu kehalistele arusaamadele tugineva vale ego poolt eksitada. Inimene ei tohiks ekslikult pidada end materiaalse looduse seadustest sõltumatuks ega arvata, et ta võib toimida just nii nagu tahab. Inimene viibib materiaalse looduse rangete seaduste ülemvõimu all. Kuid niipea, kui ta hakkab tegutsema Kṛṣṇa teadvuses, saavutab ta vabanemise ning saab vabaks kõikidest materiaalsetest kimbatustest. Ei tohi unustada, et see, kes ei tegutse Kṛṣṇa teadvuses, kaob materiaalse maailma keerises, sünni ja surma ookeanis. Ükski tingimustest sõltuv hing ei tea iseenesest, mida teha ja mida mitte, kuid Kṛṣṇa teadvuses tegutsev inimene omab tegevusvabadust, sest Kṛṣṇa Ise tema südames julgustab teda tegutsema ning vaimne õpetaja annab kinnituse selle kohta, kas üks või teine tegevus on õige.