Skip to main content

VERŠ 57

TEXT 57

Verš

Текст

cetasā sarva-karmāṇi
mayi sannyasya mat-paraḥ
buddhi-yogam upāśritya
mac-cittaḥ satataṁ bhava
четаса̄ сарва-карма̄н̣ı̄
майі саннйасйа мат-парах̣
буддгі-йоґам упа̄ш́рітйа
мач-чіттах̣ сататам̇ бгава

Synonyma

Послівний переклад

cetasā — s inteligenciou; sarva-karmāṇi — všetky druhy činností; mayi — Mne; sannyasya — odriekanie; mat-paraḥ — pod Mojou záštitou; buddhi-yogam — činy konané s oddanosťou; upāśritya — vyhľadávať útočisko; mat-cittaḥ — vedomý si Mňa; satatam — dvadsaťštyri hodín denne; bhava — buď.

четаса̄—інтелектом; сарва-карма̄н̣і—діяльність будь-якого роду; майі—Мені; саннйасйа—відмовляючись; мат-парах̣—під Моїм захистом; буддгі-йоґам—діяльності у відданості; упа̄ш́рітйа—знаходячи притулок; мат-чіттах̣—тим, хто усвідомлює Мене; сататам—двадцять чотири години на добу; бгава—просто стань.

Překlad

Переклад

V každej činnosti buď závislý na Mne a konaj pod Mojou ochranou. Pri konaní takej oddanej služby si Ma buď plne vedomý.

Що б ти не робив, у всьому покладайся на Мене, на Моє заступництво. Наповни любов’ю служіння Мені й усвідомлюй Мене повністю.

Význam

Коментар

Ak si je človek vedomý Kṛṣṇu, nechová sa ako vládca sveta. Mal by sa podriadiť Pánovmu vedeniu ako obyčajný služobník, ktorý nemá nijakú osobnú nezávislosť a vykonáva iba príkazy svojho pána. Ten, kto slúži Najvyššiemu Pánovi, nie je ovplyvnený ani ziskom, ani stratou. Verne si vykonáva svoje povinnosti podľa Pánových pokynov. Mohli by sme namietnuť, že Arjuna konal priamo pod Kṛṣṇovým vedením; no ak Kṛṣṇa prítomný nie je, ako máme konať? Ak budeme nasledovať Kṛṣṇove pokyny v tejto knihe, alebo pokyny Kṛṣṇovho predstaviteľa, výsledok bude ten istý. Slová mat-paraḥ majú v tomto verši veľký význam. Znamená to, že človek nemá mať iný životný cieľ, než oddane slúžiť Kṛṣṇovi pre Jeho potešenie. A pri takej práci má myslieť iba na Kṛṣṇu... „Kṛṣṇa chce, aby som urobil to a to...“ Ak človek takto koná, stane sa myslenie na Kṛṣṇu úplne prirodzené. To sa nazýva dokonalé vedomie Kṛṣṇu. Musíme však vedieť, že nie je prípustné obetovať Kṛṣṇovi výsledky práce, vykonanej z rozmaru, lebo taká práca nie je oddaná služba Kṛṣṇovi. Ak chceme dosiahnuť dokonalosť, musíme nasledovať Kṛṣṇove pokyny. To je veľmi dôležité. Kṛṣṇove pokyny prichádzajú prostredníctvom postupnosti pravých duchovných učiteľov. Vykonávanie pokynov, ktorými nás poveril duchovný učiteľ, musíme preto považovať za najvyššiu povinnosť. Ak sa nám pošťastí získať milosť duchovného učiteľa a ak konáme pod jeho vedením, dokonalý život vo vedomí Kṛṣṇu máme zaručený.

Той, хто діє в свідомості Кр̣шн̣и, не виступає в ролі господаря світу. Усвідомлюючи своє становище слуги, він діє тільки за вказівками Всевишнього. У слуги нема особистої незалежності. Він чинить так, як того вимагає господар. Слуга, що діє від імені вищого господаря, залишається спокійним як при здобуткові, так і у втраті. Він просто чесно виконує свій обов’язок за велінням Господа. Може виринути питання: Арджуна діяв під керівництвом Самого Кр̣шн̣и, але як бути, коли Кр̣шн̣и нема поруч? Але, якщо діяти згідно з настановами Кр̣шн̣и, які Він дав у цій книзі, або ж під керівництвом представника Кр̣шн̣и, наслідки будуть ті ж самі. В даному вірші санскритське слово мат-парах̣ має велике значення. Воно вказує, що в людини немає іншої мети в житті, крім діяльності в свідомості Кр̣шн̣и, лише на Його вдоволення. Діючи в цьому напрямкові, треба думати тільки про Кр̣шн̣у: «Це доручив мені Сам Кр̣шн̣а». Поступаючи так, ви природно будете змушені думати лише про Кр̣шн̣у, а це і є досконала свідомість Кр̣шн̣и. Треба, однак, зауважити, що, зробивши якийсь свавільний вчинок, не слід пропонувати його наслідки Господу. Такого роду діяльність не входить у віддане служіння в свідомості Кр̣шн̣и. Діяти потрібно тільки згідно з вказівками Кр̣шн̣и. Це дуже важливий пункт. Наказ Кр̣шн̣и приходить через лінію учнівської послідовності від істинного духовного вчителя. Тому виконання вказівок духовного вчителя слід вважати головним обов’язком свого життя. Якщо людина знайшла істинного духовного вчителя і почала діяти під його керівництвом, вона неодмінно досягне досконалості життя в свідомості Кр̣шн̣и.