Skip to main content

VERŠ 50

TEXT 50

Verš

Tekstas

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā

Synonyma

Synonyms

siddhim — dokonalosť; prāptaḥ — dosiahne; yathā — ako; brahma — Najvyšší; tathā — tak; āpnoti — dosiahne; nibodha — snaž sa pochopiť; me — odo Mňa; samāsena — stručne; eva — iste; kaunteya — ó, syn Kuntī; niṣṭhā — štádium; jñānasya — poznanie; — ktoré; parā — transcendentálne.

siddhim — tobulumą; prāptaḥ — pasiekęs; yathā — kaip; brahma — Aukščiausiąjį; tathā — taip; āpnoti — pasiekia; nibodha — pasistenk suprasti; me — iš Manęs; samāsena — glaustai; eva — tikrai; kaunteya — o Kuntī sūnau; niṣṭhā — pakopą; jñānasya — žinojimo; — kuris; parā — transcendentinis.

Překlad

Translation

Ó, syn Kuntī, vypočuj si odo Mňa, ako ten, kto dosiahol túto dokonalosť, môže dospieť k najvyššiemu dokonalému stavu, ktorý je najvyšším poznaním — k Brahmanu, konaním, ktoré ti v krátkosti opíšem.

O Kuntī sūnau, išgirsk Mano glaustą žinią apie tai, kaip pasiekęs šį tobulumą, elgdamasis taip, kaip nurodysiu, gali pakilti iki aukščiausio tobulumo, aukščiausio žinojimo pakopos – Brahmano.

Význam

Purport

Śrī Kṛṣṇa vysvetľuje Arjunovi, ako dosiahnuť najvyššie dokonalé štádium jednoducho tým, že človek vykonáva svoje povinnosti pre Najvyššiu Božskú Osobnosť. Najvyššie štádium Brahmanu môžeme dosiahnuť tak, že sa zriekneme plodov svojich činov pre potešenie Najvyššieho Pána. To je cesta sebarealizácie. Skutočná dokonalosť poznania spočíva v dosiahnutí čistého vedomia Kṛṣṇu. To bude vysvetlené v nasledujúcich veršoch.

KOMENTARAS: Viešpats aiškina Arjunai, kad pakanka atlikti pareigas pagal veiklos pobūdį, skiriant jas Aukščiausiajam Dievo Asmeniui, ir bus pasiekta aukščiausio tobulumo pakopa. Aukščiausias Brahmano būvis pasiekiamas atsižadėjus savo darbo rezultatų vardan Aukščiausiojo Viešpaties patenkinimo. Toks yra dvasinės savivokos kelias. Tikrasis žinojimo tobulumas – pasiekti gryną Kṛṣṇos sąmonę. Tai aprašyta tolesniuose posmuose.