Skip to main content

VERŠ 50

TEXT 50

Verš

Texte

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā

Synonyma

Synonyms

siddhim — dokonalosť; prāptaḥ — dosiahne; yathā — ako; brahma — Najvyšší; tathā — tak; āpnoti — dosiahne; nibodha — snaž sa pochopiť; me — odo Mňa; samāsena — stručne; eva — iste; kaunteya — ó, syn Kuntī; niṣṭhā — štádium; jñānasya — poznanie; — ktoré; parā — transcendentálne.

siddhim: la perfection; prāptaḥ: obtenant; yathā: comment; brahma: le Suprême; tathā: ainsi; āpnoti: on atteint; nibodha: essaie de comprendre; me: de Moi; samāsena: en résumé; eva: certes; kaunteya: ô fils de Kuntī; niṣṭhā: le stade; jñānasya: de la connaissance; yā: lequel; parā: transcendantal.

Překlad

Translation

Ó, syn Kuntī, vypočuj si odo Mňa, ako ten, kto dosiahol túto dokonalosť, môže dospieť k najvyššiemu dokonalému stavu, ktorý je najvyšším poznaním — k Brahmanu, konaním, ktoré ti v krátkosti opíšem.

Ô fils de Kuntī, apprends comment celui qui est arrivé à cette perfection peut en atteindre la phase suprême, le Brahman, en laquelle réside la plus haute connaissance, en agissant comme Je vais te l’expliquer brièvement.

Význam

Purport

Śrī Kṛṣṇa vysvetľuje Arjunovi, ako dosiahnuť najvyššie dokonalé štádium jednoducho tým, že človek vykonáva svoje povinnosti pre Najvyššiu Božskú Osobnosť. Najvyššie štádium Brahmanu môžeme dosiahnuť tak, že sa zriekneme plodov svojich činov pre potešenie Najvyššieho Pána. To je cesta sebarealizácie. Skutočná dokonalosť poznania spočíva v dosiahnutí čistého vedomia Kṛṣṇu. To bude vysvetlené v nasledujúcich veršoch.

Le Seigneur explique à Arjuna comment atteindre la plus haute perfection en s’acquittant simplement de son devoir, mais en le faisant pour Dieu, la Personne Suprême. On s’élèvera au stade suprême du Brahman simplement en renonçant au fruit de ses actes dans le but de satisfaire le Seigneur Suprême. Telle est la voie de la réalisation spirituelle. La vraie perfection du savoir consiste à atteindre la pure conscience de Kṛṣṇa, point qui sera développé dans les versets suivants.