Skip to main content

VERŠ 50

TEXT 50

Verš

Tekst

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā

Synonyma

Synonyms

siddhim — dokonalosť; prāptaḥ — dosiahne; yathā — ako; brahma — Najvyšší; tathā — tak; āpnoti — dosiahne; nibodha — snaž sa pochopiť; me — odo Mňa; samāsena — stručne; eva — iste; kaunteya — ó, syn Kuntī; niṣṭhā — štádium; jñānasya — poznanie; — ktoré; parā — transcendentálne.

siddhim — fuldkommenhed; prāptaḥ — den, der har opnået; yathā — som; brahma — den Højeste; tathā — således; āpnoti — han opnår; nibodha — prøv at forstå; me — fra Mig; samāsena — kortfattet; eva — afgjort; kaunteya — O Kuntīs søn; niṣṭhā — stadiet; jñānasya — af kundskab; — som er; parā — det transcendentale.

Překlad

Translation

Ó, syn Kuntī, vypočuj si odo Mňa, ako ten, kto dosiahol túto dokonalosť, môže dospieť k najvyššiemu dokonalému stavu, ktorý je najvyšším poznaním — k Brahmanu, konaním, ktoré ti v krátkosti opíšem.

O Kuntīs søn, lær fra Mig, hvordan den, der har opnået denne perfektion, kan komme til det højeste fuldkomne stadie, Brahman, det højeste kundskabsstadie, ved at handle på denne måde, Jeg nu vil skitsere for dig.

Význam

Purport

Śrī Kṛṣṇa vysvetľuje Arjunovi, ako dosiahnuť najvyššie dokonalé štádium jednoducho tým, že človek vykonáva svoje povinnosti pre Najvyššiu Božskú Osobnosť. Najvyššie štádium Brahmanu môžeme dosiahnuť tak, že sa zriekneme plodov svojich činov pre potešenie Najvyššieho Pána. To je cesta sebarealizácie. Skutočná dokonalosť poznania spočíva v dosiahnutí čistého vedomia Kṛṣṇu. To bude vysvetlené v nasledujúcich veršoch.

FORKLARING: Herren beskriver for Arjuna, hvordan man kan nå det højeste fuldkomne stadie ved slet og ret at være engageret i sin beskæftigelsesmæssige pligt og gøre denne pligt for Guddommens Højeste Personlighed. Man når til det højeste niveau af Brahman ved blot at forsage resultatet af sit arbejde for at tilfredsstille den Højeste Herre. Det er vejen til selverkendelse. Den virkelige perfektion af kundskab er at opnå ren Kṛṣṇa-bevidsthed. Dette beskrives i de følgende vers.