Skip to main content

VERŠ 42

TEXT 42

Verš

Текст

śamo damas tapaḥ śaucaṁ
kṣāntir ārjavam eva ca
jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ
brahma-karma svabhāva-jam
ш́амо дамас тапах̣ ш́аучам̇
кша̄нтір а̄рджавам ева ча
джн̃а̄нам̇ віджн̃а̄нам а̄стікйам̇
брахма-карма свабга̄ва-джам

Synonyma

Послівний переклад

śamaḥ — mierumilovnosť; damaḥ — sebaovládanie; tapaḥ — odriekanie; śaucam — čistota; kṣāntiḥ — znášanlivosť; ārjavam — poctivosť; eva — celkom iste; ca — a; jñānam — poznanie; vijñānam — múdrosť; āstikyam — zbožnosť; brahmabrāhmaṇov; karma — povinnosť; svabhāva-jam — zrodené z ich vlastnej povahy.

ш́амах̣ — спокій; дамах̣ — самовладання; тапах̣ — аскетизм; ш́аучам—чистота; кша̄нтіх̣—терпимість; а̄рджавам—чесність; ева— неодмінно; ча—і; джн̃а̄нам—знання; віджн̃а̄нам—мудрість; а̄стікйам—релігійність; брахмабра̄хман̣и; карма—обов’язок; свабга̄ва-джам—що породжує його власна природа.

Překlad

Переклад

Mierumilovnosť, sebaovládanie, odriekanie, čistota, znášanlivosť, poctivosť, poznanie, múdrosť a zbožnosť sú prirodzené vlastnosti, ktorými sa vyznačujú brāhmaṇi.

Спокій, самовладання, аскетизм, чистота, толерантність, чесність, знання, мудрість й релігійність — ось природні якості, що притаманні бра̄хман̣ам.