Skip to main content

VERŠ 41

TEXT 41

Verš

Текст

brāhmaṇa-kṣatriya-viśāṁ
śūdrāṇāṁ ca paran-tapa
karmāṇi pravibhaktāni
svabhāva-prabhavair guṇaiḥ
бра̄хман̣а-кшатрійа-віш́а̄м̇
ш́ӯдра̄н̣а̄м̇ ча парантапа
карта̄н̣і правібгакта̄ні
свабга̄ва-прабгаваір ґун̣аіх̣

Synonyma

Послівний переклад

brāhmaṇabrāhmaṇi; kṣatriyakṣatriyovia; viśāmvaiśyovia; śūdrāṇāmśūdrovia; ca — a; parantapa — ó, podmaniteľ nepriateľov; karmāṇi — činy; pravibhaktāni — rozdeľujú sa; svabhāva — vlastnej prirodzenosti; prabhavaiḥ — zrodené; guṇaiḥ — z kvalít hmotnej prírody.

бра̄хман̣а—бра̄хман̣; кшатрійа—кшатрій; віш́а̄м—і ваіш́; ш́ӯдра̄н̣а̄м—ш́ӯдр; ча—і; парантапа—підкорювач ворогів; карма̄н̣і—діяльність; правібгакта̄ні—поділені; свабга̄ва—за їх власною природою; прабгаваіх̣—народженими; ґун̣аіх̣ґун̣ами матеріальної природи.

Překlad

Переклад

Brāhmaṇi, kṣatriyovia, vaiśyovia a śūdrovia sa navzájom odlišujú podľa vrodených vlastností, ktoré zodpovedajú rôznym hmotným kvalitám, ó, podmaniteľ nepriateľov.

Бра̄хман̣и, кшатрійі, ваіш́йі й ш́ӯдри відрізняються якостями, які породжує їхня власна природа згідно з матеріальними ґун̣ами, о переможцю ворогів.