Skip to main content

VERŠ 38

TEXT 38

Verš

Tekst

viṣayendriya-saṁyogād
yat tad agre ’mṛtopamam
pariṇāme viṣam iva
tat sukhaṁ rājasaṁ smṛtam
viṣayendriya-saṁyogād
yat tad agre ’mṛtopamam
pariṇāme viṣam iva
tat sukhaṁ rājasaṁ smṛtam

Synonyma

Synonyms

viṣaya — zmyslových predmetov; indriya — a zmyslov; saṁyogāt — zo spojenia; yat — ktoré; tat — to; agre — spočiatku; amṛta-upamam — ako nektár; pariṇāme — na konci; viṣam iva — ako jed; tat — to; sukham — šťastie; rājasam — v kvalite vášne; smṛtam — považuje sa.

viṣaya — meelte ihaldusobjektide; indriya — ja meelte; saṁyogāt — kombinatsioonist; yat — mis; tat — see; agre — alguses; amṛta-upamam — just kui nektar; pariṇāme — lõpus; viṣam iva — nagu mürk; tat — see; sukham — õnn; rājasam — kire guṇas; smṛtam — peetakse.

Překlad

Translation

Šťastie, ktoré vzniká zo spojenia zmyslov a ich predmetov, ktoré je spočiatku ako nektár a na konci ako jed — také šťastie sa pripisuje kvalite vášne.

See õnn, mida inimene kogeb meelte kokku puutudes meelte ihaldusobjektidega ning mis algul tundub nektarina, lõpuks aga mürgina, kuulub kire guṇasse.

Význam

Purport

Keď sa mladý muž stretne s mladou ženou, zmysly ho začnú nútiť, aby sa na ženu díval, aby sa jej dotýkal a mal s ňou pohlavný styk. Zmysly na to môžu spočiatku reagovať veľmi príjemne a uspokojivo, no skôr či neskôr bude celá situácia pôsobiť ako jed. Rozídu sa alebo rozvedú a namiesto šťastia sa dostaví sklamanie. Také šťastie je vždy v kvalite vášne. Radosť pochádzajúca zo spojenia zmyslov a zmyslových predmetov je vždy príčinou bolesti a mali by sme sa jej za každú cenu vyvarovať.

Kui noor mees ja noor naine kohtavad teineteist, ajendavad meeled meest naist vaatama, teda puudutama ning seksuaalvahekorda astuma. Algul võib see meeltele väga meeldiv tunduda, kuid teatud aja järel muutub see lõpuks otsekui mürgiks. Armastajad jätavad teineteist maha, lahutavad, ning õnn muutub kurbuseks ja hädaks. Sellist õnne valitseb alati kire guṇa. Meelte ja meelte ihaldusobjektide kokkupuutumisest tulenev õnn põhjustab lõpptulemusena alati kannatusi ning seda tuleb kõikide vahenditega vältida.