Skip to main content

VERŠ 37

TEXT 37

Verš

Текст

yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam
йат тад аґре вішам іва
парін̣а̄ме ’мр̣топамам
тат сукгам̇ са̄ттвікам̇ проктам
а̄тма-буддгі-праса̄да-джам

Synonyma

Послівний переклад

yat — ktoré; tat — to; agre — spočiatku; viṣam iva — ako jed; pariṇāme — na konci; amṛta — nektár; upamam — v porovnaní; tat — to; sukham — šťastie; sāttvikam — v kvalite dobra; proktam — hovorí sa; ātma — svoje ja; buddhi — inteligenciou; prasāda-jam — uspokojujúce.

йат—котре; тат—те; аґре—спочатку; вішам іва—як отрута; парін̣а̄ме—наприкінці; амр̣та—нектару; упамам—подібно до; тат— те; сукгам—щастя; са̄ттвікам—в ґун̣і благочестя; проктам—сказано; а̄тма—у своєму «я»; буддгі—інтелекту; праса̄да-джам—породжене із задоволення.

Překlad

Переклад

O šťastí, ktoré je spočiatku ako jed a na konci ako nektár a ktoré motivuje k sebarealizácii, sa hovorí, že náleží do kvality dobra.

Те, що спочатку нагадує отруту, а наприкінці — нектар, те, що будить людину до самоусвідомлення — є щастям у ґун̣і благочестя.

Význam

Коментар

Ak sa usilujeme o sebarealizáciu, musíme sa riadiť mnohými zásadami a príkazmi, aby sme sa naučili ovládať myseľ a zmysly a aby sme svoju myseľ dokázali uprieť na vlastné ja. To je veľmi ťažké, trpké ako jed, no ak človek uspeje nasledovaním týchto pravidiel a dosiahne tak transcendentálnu úroveň, ochutná skutočný nektár a začne sa tešiť z pravej radosti života.

Прагнучи самоусвідомлення, людина повинна дотримуватись численних правил і приписів, щоб опанувати свої чуття й розум, скеровуючи їх на душу. Всі такі процедури дуже складні й гіркі, мов отрута, але якщо людина неухильно дотримується приписів й сягає трансцендентного стану, вона починає смакувати справжній нектар й насолоджуватися духовним життям.