Skip to main content

VERŠ 27

TEXT 27

Verš

Texte

rāgī karma-phala-prepsur
lubdho hiṁsātmako ’śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā
rājasaḥ parikīrtitaḥ
rāgī karma-phala-prepsur
lubdho hiṁsātmako ’śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā
rājasaḥ parikīrtitaḥ

Synonyma

Synonyms

rāgī — veľmi pripútaný; karma-phala — k plodom činov; prepsuḥ — túžiaci; lubdhaḥ — lačný; hiṁsā-ātmakaḥ — vždy závistlivý; aśuciḥ — nečistý; harṣa-śoka-anvitaḥ — podliehajúci radosti a žiaľu; kartā — taký konateľ; rājasaḥ — v kvalite vášne; parikīrtitaḥ — hovorí sa.

rāgī: très attaché; karma-phala: le résultat de l’action; prepsuḥ: désirant; lubdhaḥ: avide; hiṁsā-ātmakaḥ: toujours envieux; aśuciḥ: impur; harṣa-śokaanvitaḥ: sujet à la joie et à la peine; kartā: cet auteur de l’action; rājasaḥ: dans la passion; parikīrtitaḥ: est déclaré.

Překlad

Translation

O konateľovi, ktorý je pripútaný k plodom svojich činov a túži po ich užívaní, ktorý je chamtivý, závistlivý, nečistý a podlieha radosti a smútku, sa hovorí, že sa nachádza v kvalite vášne.

Celui qui s’attache à son labeur et aux fruits de son labeur parce qu’il désire en jouir, qui est avide, toujours envieux, impur, ballotté par les joies et les peines, vit sous l’emprise de la passion.

Význam

Purport

Človek priveľmi lipne na určitej práci alebo na jej plodoch, pretože je veľmi materialistický, alebo ho silne púta domáci krb, žena a deti. Taký človek netúži po zdokonalení svojho života. Jediné, čo ho zaujíma, je, ako si zadovážiť čo najviac hmotného pohodlia. Obyčajne býva veľmi chamtivý a je presvedčený, že všetko, čo dosiahol, je trvalé a nikdy o to nemôže prísť. Taký človek je závistlivý a pre zmyslový pôžitok je schopný všetkého. Preto je nečistý a neláme si hlavu nad tým, či prichádza k peniazom čestným alebo nečestným spôsobom. Ak jeho práca slávi úspech, je šťastný, a ak mu niečo nevyjde, je sklamaný. Taký človek sa nachádza v kvalite vášne.

Si un homme est trop attaché à une activité particulière ou au fruit de son labeur, cela signifie qu’il est trop attaché à sa condition matérielle, à son foyer, à sa femme et à ses enfants. Ce genre d’homme n’a aucun désir d’atteindre un niveau d’existence supérieur. Il a pour seule préoccupation de faire de ce monde un lieu aussi confortable que possible, matériellement parlant. Il est très avide et croit que tous les biens acquis sont permanents, qu’il ne les perdra jamais. Il jalouse autrui et il est prêt à n’importe quelle action coupable pour satisfaire ses sens. Il est impur et peu lui importe de gagner sa vie de façon honnête ou malhonnête. Il est content lorsque ses actes sont couronnés de succès, et déprimé lorsqu’ils échouent. Un tel homme vit sous l’empire de la passion.