Skip to main content

VERŠ 27

TEXT 27

Verš

Tekst

rāgī karma-phala-prepsur
lubdho hiṁsātmako ’śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā
rājasaḥ parikīrtitaḥ
rāgī karma-phala-prepsur
lubdho hiṁsātmako ’śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā
rājasaḥ parikīrtitaḥ

Synonyma

Synonyms

rāgī — veľmi pripútaný; karma-phala — k plodom činov; prepsuḥ — túžiaci; lubdhaḥ — lačný; hiṁsā-ātmakaḥ — vždy závistlivý; aśuciḥ — nečistý; harṣa-śoka-anvitaḥ — podliehajúci radosti a žiaľu; kartā — taký konateľ; rājasaḥ — v kvalite vášne; parikīrtitaḥ — hovorí sa.

rāgī — väga tugevalt kiindunud; karma-phala — töö vili; prepsuḥ — ihaldades; lubdhaḥ — ahne; hiṁsā-ātmakaḥ — alati kade; aśuciḥ — ebapuhas; harṣa-śoka-anvitaḥ — rõõmule ja kurbusele alluv; kartā — selline tegutseja; rājasaḥ — kire guṇas; parikīrtitaḥ — kuulutatakse.

Překlad

Translation

O konateľovi, ktorý je pripútaný k plodom svojich činov a túži po ich užívaní, ktorý je chamtivý, závistlivý, nečistý a podlieha radosti a smútku, sa hovorí, že sa nachádza v kvalite vášne.

Inimene, kes on kiindunud oma töösse ja töö viljadesse, ihaldades neid nautida, kes on ahne, ebapuhas, alati kade ning mõjutatav rõõmust ja kurbusest, viibib kire guṇas.

Význam

Purport

Človek priveľmi lipne na určitej práci alebo na jej plodoch, pretože je veľmi materialistický, alebo ho silne púta domáci krb, žena a deti. Taký človek netúži po zdokonalení svojho života. Jediné, čo ho zaujíma, je, ako si zadovážiť čo najviac hmotného pohodlia. Obyčajne býva veľmi chamtivý a je presvedčený, že všetko, čo dosiahol, je trvalé a nikdy o to nemôže prísť. Taký človek je závistlivý a pre zmyslový pôžitok je schopný všetkého. Preto je nečistý a neláme si hlavu nad tým, či prichádza k peniazom čestným alebo nečestným spôsobom. Ak jeho práca slávi úspech, je šťastný, a ak mu niečo nevyjde, je sklamaný. Taký človek sa nachádza v kvalite vášne.

Inimene kiindub liialt teatud töösse või selle tulemusse, kuna ta omab liiga tugevaid materiaalseid kiindumusi nagu kiindumus kodusse, naisesse ja lastesse. Sellisel inimesel puudub soov elus kõrgemale tasandile jõudmiseks. Tema ainsaks huviks on teha see maailm materiaalselt võimalikult mugavaks. Ta on tavaliselt väga ahne ning arvab, et kõik, mida ta on saavutanud, on jääv ja kadumatu. Selline inimene kadestab teisi ning meelte rahuldamise nimel on ta valmis tegema ebaõigeid tegusid. Seepärast pole selline inimene puhas, sest ta ei hooli, kas ta teenib raha ausal või ebaausal teel. Ta on ülimalt õnnelik, kui tema töö õnnestub, ning suures ahastuses, kui tema üritust saadab ebaedu. Selline on kire guṇas tegutseja.