Skip to main content

VERŠ 27

TEXT 27

Verš

Verš

rāgī karma-phala-prepsur
lubdho hiṁsātmako ’śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā
rājasaḥ parikīrtitaḥ
rāgī karma-phala-prepsur
lubdho hiṁsātmako ’śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā
rājasaḥ parikīrtitaḥ

Synonyma

Synonyma

rāgī — veľmi pripútaný; karma-phala — k plodom činov; prepsuḥ — túžiaci; lubdhaḥ — lačný; hiṁsā-ātmakaḥ — vždy závistlivý; aśuciḥ — nečistý; harṣa-śoka-anvitaḥ — podliehajúci radosti a žiaľu; kartā — taký konateľ; rājasaḥ — v kvalite vášne; parikīrtitaḥ — hovorí sa.

rāgī — velmi poután; karma-phala — plod práce; prepsuḥ — toužící po; lubdhaḥ — chamtivý; hiṁsā-ātmakaḥ — vždy zlovolný; aśuciḥ — nečistý; harṣa-śoka-anvitaḥ — podléhající radosti a žalu; kartā — konatel; rājasaḥ — na úrovni kvality vášně; parikīrtitaḥ — je prohlášen.

Překlad

Překlad

O konateľovi, ktorý je pripútaný k plodom svojich činov a túži po ich užívaní, ktorý je chamtivý, závistlivý, nečistý a podlieha radosti a smútku, sa hovorí, že sa nachádza v kvalite vášne.

O konateli, který je poután k práci a jejím plodům, jichž si touží užívat, který je chamtivý, vždy zlovolný, nečistý a podléhá radosti a žalu, je řečeno, že je na úrovni kvality vášně.

Význam

Význam

Človek priveľmi lipne na určitej práci alebo na jej plodoch, pretože je veľmi materialistický, alebo ho silne púta domáci krb, žena a deti. Taký človek netúži po zdokonalení svojho života. Jediné, čo ho zaujíma, je, ako si zadovážiť čo najviac hmotného pohodlia. Obyčajne býva veľmi chamtivý a je presvedčený, že všetko, čo dosiahol, je trvalé a nikdy o to nemôže prísť. Taký človek je závistlivý a pre zmyslový pôžitok je schopný všetkého. Preto je nečistý a neláme si hlavu nad tým, či prichádza k peniazom čestným alebo nečestným spôsobom. Ak jeho práca slávi úspech, je šťastný, a ak mu niečo nevyjde, je sklamaný. Taký človek sa nachádza v kvalite vášne.

Někdo přehnaně lpí na určité práci nebo jejím výsledku, protože je příliš poután k materialismu či domovu, manželce a dětem. Nepřeje si docílit vyšší úrovně života. Snaží se pouze zařídit, aby tento svět byl po hmotné stránce co nejpohodlnější. Obvykle je velmi chamtivý a myslí si, že vše, čeho dosáhl, je trvalé a nikdy o to nepřijde. Vůči druhým je zlovolný, a aby uspokojil smysly, je ochotný dopustit se jakékoliv špatnosti. Proto je nečistý. Nedbá na to, zda vydělává čistým nebo nečistým způsobem. Září štěstím, když je ve své práci úspěšný, a je velmi nešťastný v případě neúspěchu. Takový je konatel na úrovni kvality vášně.