Skip to main content

VERŠ 24

VERSO 24

Verš

Texto

yat tu kāmepsunā karma
sāhaṅkāreṇa vā punaḥ
kriyate bahulāyāsaṁ
tad rājasam udāhṛtam
yat tu kāmepsunā karma
sāhaṅkāreṇa vā punaḥ
kriyate bahulāyāsaṁ
tad rājasam udāhṛtam

Synonyma

Sinônimos

yat — ktorý; tu — ale; kāma-īpsunā — s túžbou po plodoch; karma — čin; sa-ahaṅkāreṇa — s egom; — alebo; punaḥ — znovu; kriyate — konaný; bahula-āyāsam — s veľkým úsilím; tat — ten; rājasam — v kvalite vášne; udāhṛtam — hovorí sa.

yat — aquilo que; tu — mas; kāma-īpsunā — por alguém com desejos dos resultados fruitivos; karma — trabalho; sa-ahaṅkāreṇa — com ego; — ou; punaḥ — de novo; kriyate — é executado; bahula-āyāsam — com grande trabalho; tat — isso; rājasam — no modo da paixão; udāhṛtam — diz-se que é.

Překlad

Tradução

No čin, ktorý s veľkým úsilím koná človek túžiaci po uspokojení svojich túžob a ktorý je motivovaný falošným egom, taký čin náleží do kvality vášne.

Mas a ação executada com grande esforço por alguém que busca satisfazer seus desejos, e efetuada devido a uma sensação de falso ego, chama-se ação no modo da paixão.