Skip to main content

VERŠ 24

第24節

Verš

テキスト

yat tu kāmepsunā karma
sāhaṅkāreṇa vā punaḥ
kriyate bahulāyāsaṁ
tad rājasam udāhṛtam
yat tu kāmepsunā karma
sāhaṅkāreṇa vā punaḥ
kriyate bahulāyāsaṁ
tad rājasam udāhṛtam

Synonyma

Synonyms

yat — ktorý; tu — ale; kāma-īpsunā — s túžbou po plodoch; karma — čin; sa-ahaṅkāreṇa — s egom; — alebo; punaḥ — znovu; kriyate — konaný; bahula-āyāsam — s veľkým úsilím; tat — ten; rājasam — v kvalite vášne; udāhṛtam — hovorí sa.

yat — ~であるもの; tu — しかし; kāma-īpsunā — 果報を求めるものによって; karma — 活動; sa-ahańkāreṇa — 偽我意識で; vā — すなわち; punaḥ — 再びkriyate —なされる;bahula-āyāsam — 大変苦労して; tat — それ; rājasam — 激情の様式に; udāhṛtam — ~と言われている

Překlad

Translation

No čin, ktorý s veľkým úsilím koná človek túžiaci po uspokojení svojich túžob a ktorý je motivovaný falošným egom, taký čin náleží do kvality vášne.

自分の望みを満たそうと、偽我意識により大きな努力をもってなされた活動は激情の様式のものと言われる。