Skip to main content

VERŠ 24

TEXT 24

Verš

Texte

yat tu kāmepsunā karma
sāhaṅkāreṇa vā punaḥ
kriyate bahulāyāsaṁ
tad rājasam udāhṛtam
yat tu kāmepsunā karma
sāhaṅkāreṇa vā punaḥ
kriyate bahulāyāsaṁ
tad rājasam udāhṛtam

Synonyma

Synonyms

yat — ktorý; tu — ale; kāma-īpsunā — s túžbou po plodoch; karma — čin; sa-ahaṅkāreṇa — s egom; — alebo; punaḥ — znovu; kriyate — konaný; bahula-āyāsam — s veľkým úsilím; tat — ten; rājasam — v kvalite vášne; udāhṛtam — hovorí sa.

yat: ce qui; tu: mais; kāma-īpsunā: par celui qui désire les résultats; karma: l’action; sa-ahaṅkāreṇa: avec le faux ego; vā: ou; punaḥ: encore; kriyate: est accomplie; bahula-āyāsam: avec grand effort; tat: celle-là; rājasam: dans la passion; udāhṛtam: est dite être.

Překlad

Translation

No čin, ktorý s veľkým úsilím koná človek túžiaci po uspokojení svojich túžob a ktorý je motivovaný falošným egom, taký čin náleží do kvality vášne.

En revanche, l’acte accompli avec grand effort dans le but d’assouvir ses désirs, et que motive le faux ego, procède de la passion.