Skip to main content

VERŠ 24

TEXT 24

Verš

Texto

yat tu kāmepsunā karma
sāhaṅkāreṇa vā punaḥ
kriyate bahulāyāsaṁ
tad rājasam udāhṛtam
yat tu kāmepsunā karma
sāhaṅkāreṇa vā punaḥ
kriyate bahulāyāsaṁ
tad rājasam udāhṛtam

Synonyma

Palabra por palabra

yat — ktorý; tu — ale; kāma-īpsunā — s túžbou po plodoch; karma — čin; sa-ahaṅkāreṇa — s egom; — alebo; punaḥ — znovu; kriyate — konaný; bahula-āyāsam — s veľkým úsilím; tat — ten; rājasam — v kvalite vášne; udāhṛtam — hovorí sa.

yat — aquello que; tu — pero; kāma-īpsunā — por aquel que desea un resultado fruitivo; karma — trabajo; sa-ahaṅkāreṇa — con ego; — o; punaḥ — de nuevo; kriyate — se ejecuta; bahula-āyāsam — con gran esfuerzo; tat — eso; rājasam — en la modalidad de la pasión; udāhṛtam — se dice que está.

Překlad

Traducción

No čin, ktorý s veľkým úsilím koná človek túžiaci po uspokojení svojich túžob a ktorý je motivovaný falošným egom, taký čin náleží do kvality vášne.

Pero la acción que realiza con gran esfuerzo aquel que busca complacer sus deseos, y la cual se ejecuta por un sentido de ego falso, se denomina acción en el plano de la modalidad de la pasión.