Skip to main content

VERŠ 13

TEXT 13

Verš

Tekst

pañcaitāni mahā-bāho
kāraṇāni nibodha me
sāṅkhye kṛtānte proktāni
siddhaye sarva-karmaṇām
pañcaitāni mahā-bāho
kāraṇāni nibodha me
sāṅkhye kṛtānte proktāni
siddhaye sarva-karmaṇām

Synonyma

Synonyms

pañca — päť; etāni — tieto; mahā-bāho — ó, bojovník mocných paží; kāraṇāni — spôsobené; nibodha — pouč sa; me — odo Mňa; sāṅkhye — podľa Vedānty; kṛta-ante — záver; proktāni — povedané; siddhaye — pre dokonalosť; sarva — všetkých; karmaṇām — činností.

pañca — viis; etāni — neid; mahā-bāho — oo, tugevakäeline; kāraṇāni — põhjuseid; nibodha — lihtsalt mõista; me — Minult; sāṅkhye — vedāntas; kṛta-ante — järelduses; proktāni — öeldud; siddhaye — täiuslikkuse saavutamiseks; sarva — kõikide; karmaṇām — tegevuste.

Překlad

Translation

Ó, Arjuna, bojovník mocných paží, pouč sa teraz odo Mňa o piatich príčinách prispievajúcich k zavŕšeniu všetkých činov, tak ako ich popisuje Vedānta.

Oo, tugevakäeline Arjuna, vedānta kohaselt eksisteerib tegevuste sooritamiseks viis põhjust. Nüüd Ma selgitan neid sulle.

Význam

Purport

Keďže všetky vykonané skutky so sebou prinášajú svoje reakcie, môže vyvstať otázka, ako je možné, že človek vedomý si Kṛṣṇu netrpí za následky svojich činov a ani v nich nehľadá pôžitok. Śrī Kṛṣṇa preto cituje vedāntskú filozofiu, aby ukázal, ako je to možné. Hovorí, že každý človek by mal poznať päť príčin nutných k úspešnému zavŕšeniu akejkoľvek činnosti. Sāṅkhya znamená stred poznania a vedānta znamená konečné poznanie, prijímané všetkými hlavnými ācāryami. Aj Śaṅkara prijal Vedānta-sūtru v tomto duchu. Preto sa človek musí poradiť s príslušnou autoritou.

Võib tekkida küsimus, et kui iga sooritatud tegevus peab omama mingit järelmõju, kuidas saab siis olla nii, et Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene ei kannata oma tegude järelmõjude all ega ka naudi neid. Jumal tsiteerib vedānta filosoofiat, kinnitamaks selle võimalikkust. Ta ütleb, et kõikide tegevuste jaoks eksisteerib viis põhjust ning oma tegevustes edu saavutamiseks peab inimene neid arvesse võtma. Sāṅkhya tähendab teadmiste võrset ning vedānta on teadmiste lõplik vili, mida tunnustavad kõik juhtivad ācāryad. Isegi Śaṅkara tunnistab „Vedānta-sūtrat" sellisena. Seepärast peame me oma küsimustega pöörduma selliste autoriteetsete teoste poole.

Zvrchovanú vládu nad všetkými má Nadduša. V Bhagavad-gīte sa píše: sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ. Každého zamestnáva v určitých činnostiach tým, že mu pripomína jeho minulé skutky. Ale činnosti vo vedomí Kṛṣṇu, vykonávané pod priamym vedením Pána sídliaceho v srdci, nenesú nijaké následky ani v tomto, ani v budúcom živote.

Lõplik kontroll jääb Ülihingele. „Bhagavad-gītās" öeldakse: sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ. Ta paneb igaühe kindlal moel tegutsema, meenutades elusolendile tema varasemaid tegusid. Ning Tema juhenduse all, Kṛṣṇa teadvuses sooritatud teod ei oma mingeid järelmõjusid, ei selles elus ega ka elus pärast surma.