Skip to main content

VERŠ 11

VERSO 11

Verš

Texto

na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī
sa tyāgīty abhidhīyate
na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī
sa tyāgīty abhidhīyate

Synonyma

Sinônimos

na — nikdy; hi — určite; deha-bhṛtā — pre vteleného; śakyam — snáď; tyaktum — zrieknuť sa; karmāṇi — činy; aśeṣataḥ — celkom; yaḥ — ten, kto; tu — ale; karma — činov; phala — plodov; tyāgī — ten, kto sa zrieka; saḥ — on; tyāgī — ten, kto si odrieka; iti — tak; abhidhīyate — hovorí sa.

na — nunca; hi — decerto; deha-bhṛtā — pelo corporificado; śakyam — é possível; tyaktum — ser renunciado; karmāṇi — atividades; aśeṣataḥ — completamente; yaḥ — qualquer um que; tu — mas; karma — de trabalho; phala — do resultado; tyāgī — o renunciante; saḥ — ele; tyāgī — o renunciante; iti — assim; abhidhīyate — diz-se.

Překlad

Tradução

Pre vtelenú bytosť je skutočne nemožné nadobro sa zrieknuť všetkých činností. O tom, kto sa zrieka plodov svojich činov, sa hovorí, že si vskutku odrieka.

De fato, é impossível para um ser encarnado renunciar a todas as atividades. Mas aquele que renuncia aos frutos da ação, diz-se que ele renunciou de verdade.

Význam

Comentário

V Bhagavad-gīte sa hovorí, že človek nikdy nemôže prestať konať. Preto ten, kto pracuje pre Kṛṣṇu a všetko Kṛṣṇovi obetuje, netúži po pôžitku v podobe plodov svojej práce a je skutočne tým, kto si odrieka. Mnoho členov Medzinárodnej spoločnosti pre vedomie Kṛṣṇu pracuje v kanceláriách, v továrňach a na iných miestach, a všetko, čo získajú, venujú tejto spoločnosti. Také vznešené duše sú v skutočnosti sannyāsīni, to znamená, že sa radia na úroveň životného štádia odriekania. Tu sa jasne uvádza, ako si má človek odriekať plody svojej práce a kvôli čomu sa má týchto plodov zriecť.

Diz-se no Bhagavad-gītā que em tempo algum pode alguém abandonar o trabalho. Portanto, aquele que trabalha para Kṛṣṇa e não desfruta os resultados fruitivos, que oferece tudo a Kṛṣṇa, é um verdadeiro renunciante. Há muitos membros da Sociedade Internacional da Consciência de Krishna que trabalham mui arduamente em seu escritório ou na fábrica ou em algum outro lugar, e tudo o que ganham eles dão para a Sociedade. Essas almas tão elevadas são sannyāsīs de verdade e estão situadas na ordem de vida renunciada. Aqui se esboça claramente como se renuncia aos frutos do trabalho e com que propósito deve-se renunciar aos frutos.