Skip to main content

VERŠ 21

TEXT 21

Verš

Tekstas

tri-vidhaṁ narakasyedaṁ
dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ
kāmaḥ krodhas tathā lobhas
tasmād etat trayaṁ tyajet
tri-vidhaṁ narakasyedaṁ
dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ
kāmaḥ krodhas tathā lobhas
tasmād etat trayaṁ tyajet

Synonyma

Synonyms

tri-vidham — trojaký; narakasya — peklo; idam — toto; dvāram — brány; nāśanam — zahubí; ātmanaḥ — vlastné ja; kāmaḥ — žiadostivosť; krodhaḥ — hnev; tathā — tiež; lobhaḥ — chamtivosť, tasmāt — preto; etat — tieto; trayam — tri; tyajet — musí zanechať.

tri-vidham — trijų rūšių; narakasya — pragaro; idam — šio; dvāram — vartai; nāśanam — pražūtingi; ātmanaḥ — savajam „aš“; kāmaḥ — geismas; krodhaḥ — pyktis; tathā — o taip pat ir; lobhaḥ — godumas; tasmāt — todėl; etat — šiuos; trayam — tris; tyajet — turi atmesti.

Překlad

Translation

Tri brány vedú do pekiel — žiadostivosť, hnev a chamtivosť. Nech sa preto každý rozumný človek odvráti od týchto brán, pretože vedú k poklesnutiu duše.

Trys vartai atveria kelią į šį pragarą. Tai geismas, pyktis ir godumas. Kiekvienas sveikai mąstantis žmogus turi jų atsisakyti, nes jie veda sielą į pražūtį.

Význam

Purport

V tomto verši je popísaný počiatok démonského života. Ak sa človeku nepodarí uspokojiť jeho túžby, dostaví sa hnev a chamtivosť. Rozumný človek, ktorý nechce poklesnúť do démonských živočíšnych druhov, sa musí vyhnúť týmto trom nepriateľom, aby nezahubili jeho vlastné ja do tej miery, že by stratil šancu na vyslobodenie sa z hmotného otroctva.

KOMENTARAS: Šis posmas apibūdina demoniško gyvenimo užuomazgas. Žmogus stengiasi patenkinti geismą, o kai tai nepavyksta, jam sukyla pyktis ir godumas. Blaiviai mąstantis žmogus, nenorintis nusiristi į demoniškas gyvybės rūšis, turėtų stengtis atsikratyti šių trijų priešų, nes jie gali suluošinti jo „aš“ taip, kad išsilaisvinti iš materijos pinklių bus neįmanoma.