Skip to main content

VERŠ 21

TEXT 21

Verš

Texte

tri-vidhaṁ narakasyedaṁ
dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ
kāmaḥ krodhas tathā lobhas
tasmād etat trayaṁ tyajet
tri-vidhaṁ narakasyedaṁ
dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ
kāmaḥ krodhas tathā lobhas
tasmād etat trayaṁ tyajet

Synonyma

Synonyms

tri-vidham — trojaký; narakasya — peklo; idam — toto; dvāram — brány; nāśanam — zahubí; ātmanaḥ — vlastné ja; kāmaḥ — žiadostivosť; krodhaḥ — hnev; tathā — tiež; lobhaḥ — chamtivosť, tasmāt — preto; etat — tieto; trayam — tri; tyajet — musí zanechať.

tri-vidham: trois sortes de; narakasya: enfer; idam: cet; dvāram: portes; nāśanam: détruisant; ātmanaḥ: le soi; kāmaḥ: la concupiscence; krodhaḥ: la colère; tathā: ainsi que; lobhaḥ: l’avidité; tasmāt: donc; etat: ces; trayam: trois; tyajet: on doit abandonner.

Překlad

Translation

Tri brány vedú do pekiel — žiadostivosť, hnev a chamtivosť. Nech sa preto každý rozumný človek odvráti od týchto brán, pretože vedú k poklesnutiu duše.

Trois portes donnent sur cet enfer: la concupiscence, la colère et la cupidité. Que tout homme sain d’esprit les évite, car elles conduisent l’âme à sa perte.

Význam

Purport

V tomto verši je popísaný počiatok démonského života. Ak sa človeku nepodarí uspokojiť jeho túžby, dostaví sa hnev a chamtivosť. Rozumný človek, ktorý nechce poklesnúť do démonských živočíšnych druhov, sa musí vyhnúť týmto trom nepriateľom, aby nezahubili jeho vlastné ja do tej miery, že by stratil šancu na vyslobodenie sa z hmotného otroctva.

Ce verset décrit ce qui est à l’origine de la vie démoniaque. L’homme cherche à satisfaire sa concupiscence, et quand il n’y parvient pas, il tombe sous l’empire de la colère et de la cupidité. C’est pourquoi l’homme sain, qui ne veut pas choir dans les espèces démoniaques, doit essayer de se défaire de ces trois ennemis, qui étouffent l’âme au point de lui ôter toute chance de s’affranchir des rets de l’existence matérielle.