Skip to main content

VERŠ 20

ТЕКСТ 20

Verš

Текст

āsurīṁ yonim āpannā
mūḍhā janmani janmani
mām aprāpyaiva kaunteya
tato yānty adhamāṁ gatim
а̄сурӣм йоним а̄панна̄
мӯд̣ха̄ джанмани джанмани
ма̄м апра̄пяива каунтея
тато я̄нтй адхама̄м гатим

Synonyma

Дума по дума

āsurīm — démonské; yonim — druhy; āpannāḥ — získajú; mūḍhāḥ — hlupáci; janmani janmani — zrodenie za zrodením; mām — ku Mne; aprāpya — nedospejú; eva — iste; kaunteya — o, syn Kuntī; tataḥ — po tom; yānti — ide; adhamām — zavrhnutého; gatim — určenie.

а̄сурӣм – демонични; йоним – видове; а̄панна̄х̣ – получавайки; мӯд̣ха̄х̣ – глупавите; джанмани джанмани – раждане след раждане; ма̄м – мен; апра̄пя – без да достигнат; ева – несъмнено; каунтея – о, сине на Кунтӣ; татах̣ – след това; я̄нти – отиват; адхама̄м – осъдени; гатим – местоназначение.

Překlad

Превод

Život za životom sa tieto osoby ocitajú v démonských životných druhoch a nikdy Ma nedosiahnu, ó, syn Kuntī. Postupne klesajú do najhorších druhov existencie.

Раждайки се отново и отново в демонични форми на живот, о, сине на Кунтӣ, такива личности не могат никога да ме доближат. Постепенно те затъват до най-отвратително съществуване.

Význam

Коментар

Je známe, že Boh je milosrdný ku všetkým, no tu môžeme vidieť, že nie je milosrdný k démonským osobám. V tomto verši sa jasne uvádza, že démonskí ľudia sú život za životom uvrhovaní do démonských lôn a zbavení Božej milosti klesajú hlbšie a hlbšie, až sa nakoniec dostanú do tiel psov, mačiek a prasiat. V tomto verši sa jasne hovorí, že takí démoni nemajú prakticky nijakú šancu získať Božiu milosť v žiadnom štádiu svojich budúcich životov. Vo Vedach sa tiež píše, že také osoby postupne klesajú do tiel psov a prasiat. V tejto súvislosti by mohla byť vznesená námietka, že Boh by nemal byť považovaný za absolútne milosrdného, keď nedokáže byť milosrdný k démonom. Na túto námietku odpovedá Vedānta-sūtra: Boh k nikomu nechová nenávisť. Umiestnenie asurov, démonov, do najnižších životných druhov je iba inou formou Jeho milostivosti. Niekedy týchto asurov zabije sám Najvyšší Pán, no také zabitie je pre nich dobré, pretože z Ved sa môžeme dozvedieť, že každý, koho zabije Najvyšší Pán, dosiahne oslobodenie. V histórii môžeme nájsť veľa príkladov démonov (Rāvaṇa, Kaṁsa, Hiraṇyakaśipu), ktorým sa Pán zjavil v rôznych inkarnáciách, aby ich zabil, a tak asurom, ak majú šťastie, preukazuje Boh milosrdenstvo tým, že ich zabije.

ПОЯСНЕНИЕ: Известно е, че Бог е безкрайно милостив, но тук разбираме, че Той никога не е милостив към демоничните хора. Ясно се казва, че живот след живот демоните биват поставяни в утробите на подобни демони и лишени от милостта на Върховния, те затъват все повече и повече, докато накрая не се окажат в телата на котки, кучета и свине. Ясно се казва, че на практика те нямат шанс да спечелят Божията милост на никой етап от следващия си живот. Във Ведите също е посочено постепенното затъване на такива личности до телата на кучета и свине. В тази връзка някой може да оспори твърдението, че Бог е безкрайно милостив към всички, щом като не е милостив към такива демони. Но като отговор във Веда̄нта сӯтра откриваме, че Върховният не изпитва омраза към никого. Когато асурите, демоните, попадат в нисши форми на живот, това е друго проявление на неговата милост. Понякога Бог убива асурите за тяхно добро, защото от ведическата литература разбираме, че всеки, който е убит от Върховния, получава освобождение. В историята има немалко примери за асури – Ра̄ван̣а, Камса, Хиран̣якашипу – пред които Бог се явява в различни инкарнации само за да ги убие. Следователно Той проявява милост и към асурите, ако те имат достатъчно късмет да бъдат убити от него.