Skip to main content

VERŠ 9

TEXT 9

Verš

Текст

śrotraṁ cakṣuḥ sparśanaṁ ca
rasanaṁ ghrāṇam eva ca
adhiṣṭhāya manaś cāyaṁ
viṣayān upasevate
ш́ротрам̇ чакшух̣ спарш́анам̇ ча
расанам̇ ґгра̄н̣ам ева ча
адгішт̣га̄йа манаш́ ча̄йам̇
вішайа̄н упасевате

Synonyma

Послівний переклад

śrotram — uši; cakṣuḥ — oči; sparśanam — hmat; ca — tiež; rasanam — jazyk; ghrāṇam — čuch; eva — tiež; ca — a; adhiṣṭhāya — umiestnený v; manaḥ — mysli; ca — tiež; ayam — ona; viṣayān — zmyslové predmety; upasevate — užíva si.

ш́ротрам — слуху; чакшух̣ — зору; спарш́анам — дотику; ча — також; расанам—смаку; ґгра̄н̣ам—нюху; ева—також; ча—і; адгішт̣га̄йа—розташований серед; манах̣—розуму; ча—також; айам— він; вішайа̄н—об’єктами чуттів; упасевате—насолоджується.

Překlad

Переклад

Živá bytosť tak získava nové hrubé telo s určitým druhom uší, očí, jazyka, nosu a hmatu, centrom ktorých je myseľ. Takto sa oddáva určitému druhu zmyslových predmetov.

Жива істота, придбавши таким чином інше грубе тіло, отримує певного типу вуха, очі, язик, ніс та органи дотику, що їх сгруповано навколо розуму, який координує їхню діяльність. Так вона отримує можливість насолоджуватись певними об’єктами чуття.

Význam

Коментар

Inými slovami, ak si živá bytosť znečisťuje vedomie tým, že kultivuje psie alebo mačacie vlastnosti, dostane vo svojom budúcom živote psie alebo mačacie telo. Vedomie je pôvodne čisté, podobne ako voda. Keď zmiešame vodu s farbou, voda sa zafarbí. Podobne aj vedomie je čisté, pretože duša je čistá, no stykom s hmotnými kvalitami sa vedomie zmení. Pravé vedomie je vedomie Kṛṣṇu. Ak si je človek vedomý Kṛṣṇu, dosiahol úroveň čistého života. Ak je však jeho vedomie znečistené nejakou hmotnou mentalitou, dostane v budúcom živote telo zodpovedajúce jeho mentalite. Nikde nie je povedané, že musí dostať opäť ľudské telo. Môže dostať telo psa, mačky, svine, poloboha alebo ktorékoľvek z 8 400 000 druhov tiel.

Іншими словами, жива істота, яка поганить свою свідомість якостями собаки чи кішки, в наступному житті отримає собаче або кошаче тіло й буде насолоджуватись у ньому. Насправді свідомість сама по собі чиста, як вода, але якщо у воду вкинути фарбу, то колір її зміниться. Так само й свідомість чиста, тому що чистою є сама душа. Але, взаємодіючи з матеріальними якостями, свідомість змінюється. Істинна свідомість — це свідомість Кр̣шн̣и. Тому, коли людина перебуває в свідомості Кр̣шн̣и, її життя стає чистим. Але якщо її свідомість забруднюється якимось способом матеріального мислення, то в наступному житті вона отримає відповідне тіло. Зовсім не обов’язково, що це знову буде людське тіло. Вона може отримати тіло кішки, собаки, свині, напівбога, або ще якесь інше з-поміж 8 400 000 видів життя, що існують у цьому всесвіті.