Skip to main content

VERŠ 9

TEXT 9

Verš

Text

śrotraṁ cakṣuḥ sparśanaṁ ca
rasanaṁ ghrāṇam eva ca
adhiṣṭhāya manaś cāyaṁ
viṣayān upasevate
śrotraṁ cakṣuḥ sparśanaṁ ca
rasanaṁ ghrāṇam eva ca
adhiṣṭhāya manaś cāyaṁ
viṣayān upasevate

Synonyma

Synonyms

śrotram — uši; cakṣuḥ — oči; sparśanam — hmat; ca — tiež; rasanam — jazyk; ghrāṇam — čuch; eva — tiež; ca — a; adhiṣṭhāya — umiestnený v; manaḥ — mysli; ca — tiež; ayam — ona; viṣayān — zmyslové predmety; upasevate — užíva si.

śrotram — ears; cakṣuḥ — eyes; sparśanam — touch; ca — also; rasanam — tongue; ghrāṇam — smelling power; eva — also; ca — and; adhiṣṭhāya — being situated in; manaḥ — mind; ca — also; ayam — he; viṣayān — sense objects; upasevate — enjoys.

Překlad

Translation

Živá bytosť tak získava nové hrubé telo s určitým druhom uší, očí, jazyka, nosu a hmatu, centrom ktorých je myseľ. Takto sa oddáva určitému druhu zmyslových predmetov.

The living entity, thus taking another gross body, obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects.

Význam

Purport

Inými slovami, ak si živá bytosť znečisťuje vedomie tým, že kultivuje psie alebo mačacie vlastnosti, dostane vo svojom budúcom živote psie alebo mačacie telo. Vedomie je pôvodne čisté, podobne ako voda. Keď zmiešame vodu s farbou, voda sa zafarbí. Podobne aj vedomie je čisté, pretože duša je čistá, no stykom s hmotnými kvalitami sa vedomie zmení. Pravé vedomie je vedomie Kṛṣṇu. Ak si je človek vedomý Kṛṣṇu, dosiahol úroveň čistého života. Ak je však jeho vedomie znečistené nejakou hmotnou mentalitou, dostane v budúcom živote telo zodpovedajúce jeho mentalite. Nikde nie je povedané, že musí dostať opäť ľudské telo. Môže dostať telo psa, mačky, svine, poloboha alebo ktorékoľvek z 8 400 000 druhov tiel.

In other words, if the living entity adulterates his consciousness with the qualities of cats and dogs, in his next life he gets a cat or dog body and enjoys. Consciousness is originally pure, like water. But if we mix water with a certain color, it changes. Similarly, consciousness is pure, for the spirit soul is pure. But consciousness is changed according to the association of the material qualities. Real consciousness is Kṛṣṇa consciousness. When, therefore, one is situated in Kṛṣṇa consciousness, he is in his pure life. But if his consciousness is adulterated by some type of material mentality, in the next life he gets a corresponding body. He does not necessarily get a human body again; he can get the body of a cat, dog, hog, demigod or one of many other forms, for there are 8,400,000 species.