Skip to main content

Bg. 15.15

Verš

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca
vedaiś ca sarvair aham eva vedyo
vedānta-kṛd veda-vid eva cāham

Synonyma

sarvasya — všetkých živých tvorov; ca — a; aham — Ja; hṛdi — v srdci; sanniviṣṭaḥ — umiestnený; mattaḥ — odo Mňa; smṛtiḥ — pamäť; jñānam — poznanie; apohanam — zábudlivosť; ca — a; vedaiḥVed; ca — tiež; sarvaiḥ — všetkých; aham — som; eva — iste; vedyaḥ — poznateľné; vedānta-kṛt — autor Vedānty; veda-vit — znalec Ved; eva — iste; ca — a; aham — Ja.

Překlad

Sídlim v srdciach všetkých živých tvorov a odo Mňa pochádza pamäť, poznanie a zábudlivosť. Zmyslom všetkých Ved je poznať Mňa, pretože Ja som zostavil Vedāntu a som znalcom Ved.

Význam

Najvyšší Pán sídli ako Paramātmā v srdciach všetkých živých tvorov a všetky činy v Ňom majú svoj počiatok. Aj keď živé bytosti zabúdajú všetko zo svojich predchádzajúcich životov, musia konať pod vedením Najvyššieho Pána, ktorý je svedkom ich činov. Preto začínajú konať podľa svojich minulých činností. Živé bytosti si teda zo svojich predchádzajúcich životov prinesú nielen potrebné vedomosti a pamäť, ale aj zabudnutie na svoj minulý život. Najvyšší Pán je nielen všeprenikajúci, ale zároveň sídli v srdciach všetkých živých tvorov a udeľuje im výsledky za ich minulé skutky. Nemal by byť uctievaný len ako neosobný Brahman, Paramātmā (lokalizovaný aspekt) alebo Najvyššia Božská Osobnosť, ale aj ako inkarnácia v podobe Ved. Vedy ukazujú človeku cestu, ako správne viesť svoj život a ako sa vrátiť domov, späť k Bohu. Vedy predkladajú ľuďom poznanie o Najvyššej Božskej Osobnosti, Kṛṣṇovi, ktorý vo Svojej inkarnácii Vyāsadevu zostavil Vedānta-sūtru. Vyāsadevov komentár k Vedānta-sutre, Śrīmad-Bhāgavatam, umožňuje skutočné pochopenie Vedānta-sūtry. Najvyšší Pán je taký mocný, že kvôli vyslobodeniu podmienených duší dodáva a stravuje potravu každého jednotlivca, je svedkom jeho činov, poskytuje múdrosť vo forme Ved a ako Najvyššia Božská Osobnosť, Śrī Kṛṣṇa, učí Bhagavad-gītu. Boh je všedobrý a všeláskavý a je hoden úcty všetkých podmienených duší.

Antaḥ-praviṣṭaḥ śāstā janānām: Len čo živá bytosť opustí telo, všetko zabudne. V novom živote však obnoví svoje činnosti na podnet Najvyššieho Pána. Hoci zabudne, Pán jej dá inteligenciu, aby mohla znovu pokračovať v činnostiach z predchádzajúceho života. Najvyšší Pán, sídliaci v srdciach všetkých živých tvorov, im nedáva iba možnosť k radovánkam, ale aj príležitosť k pochopeniu Ved. Ak chce človek skutočne porozumieť vedskemu učeniu, dostane od Kṛṣṇu potrebnú inteligenciu. Prečo nám Pán dáva túto vedsku múdrosť? Pretože je dôležité, aby každá živá bytosť poznala Kṛṣṇu. Vedy to potvrdzujú slovami: yo`sau sarvair vedair gīyate. V celom vedskom písomníctve, počnúc štyrmi Vedami, Vedānta-sūtrou, Upaniṣadami a Purāṇami, sa velebí nádhera Najvyššieho Pána, ktorého môže človek dosiahnuť konaním vedskych rituálov, diskutovaním o vedskej filozofii a oddanou službou. Zmyslom Ved je teda pochopiť Kṛṣṇu a Vedy nám dávajú pokyny, ako Ho môžeme pochopiť a zrealizovať. Konečný cieľ je Najvyššia Božská Osobnosť.

Vedānta-sūtra (1.1.4) to potvrdzuje slovami: tat tu samanvayāt. Dokonalosť môže človek realizovať v troch stupňoch. Porozumením vedskej literatúry môže pochopiť svoj vzťah k Najvyššej Božskej Osobnosti, vykonávaním rôznych činností sa k Nemu môže priblížiť a nakoniec môže dôjsť k najvyššiemu cieľu, ktorým nie je nič iné ako Najvyššia Božská Osobnosť. V tomto verši boli teda jasne definované: význam Ved, pochopenie Ved a konečný cieľ Ved.