Skip to main content

VERŠ 3

TEXT 3

Verš

Verš

mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata
mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata

Synonyma

Synonyma

mama — Môj; yoniḥ — pôvod zrodenia; mahat — totálna hmotná existencia; brahma — najvyšší; tasmin — v tom; garbham — počatie; dadhāmi — stvoriť; aham — Ja; sambhavaḥ — možnosť; sarva-bhūtānām — všetkým živým tvorom; tataḥ — potom; bhavati — bude; bhārata — ó, potomok Bharatov.

mama — Můj; yoniḥ — zdroj zrození; mahat — celková hmotná existence; brahma — nejvyšší; tasmin — v tom; garbham — těhotenství; dadhāmi — vytvářím; aham — Já; sambhavaḥ — možnost; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; tataḥ — potom; bhavati — stává se; bhārata — ó synu Bharaty.

Překlad

Překlad

Totálna hmotná podstata nazývaná Brahman je pôvodom zrodenia, ó, potomok Bharatov. Keď oplodním tento Brahman, umožním zrodenie všetkým živým tvorom.

Celková hmotná podstata zvaná Brahman je zdrojem zrození. Tento Brahman oplodňuji a tím umožňuji zrození všech živých bytostí, synu Bharaty.

Význam

Význam

Toto je vysvetlenie podstaty sveta: všetko sa deje na základe spojenia tela a duše, kṣetra a kṣetra-jña. Toto spojenie hmotnej prírody a živej bytosti umožňuje Najvyšší Pán osobne. Mahat-tattva je úplnou príčinou celého kozmického prejavu a totálna substancia hmotnej prírody, v ktorej existujú kvalitatívne zložky hmotnej prírody, sa niekedy nazýva Brahman. Najvyššia Božská Osobnosť oplodní túto hmotnú substanciu, a dá tak vzniknúť nespočetným vesmírom. Totálna hmotná substancia, mahat-tattva, je vo Vedach popísaná ako Brahman: tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9). Najvyššia Božská Osobnosť oplodní Brahman semenom živých bytostí. Všetkých dvadsaťštyri pralátok — zem, voda, oheň, vzduch atď. tvoria mahad brahma (veľký Brahman) alebo hmotnú prírodu. V siedmej kapitole je vysvetlené, že okrem tejto hmotnej prírody jestvuje ešte iná, vyššia podstata — živé bytosti - ktorá je zmiešaná s hmotnou prírodou z vôle Najvyššej Božskej Osobnosti. Všetky živé bytosti sa potom rodia z lona tejto hmotnej prírody.

Zde je vysvětlení podstaty světa: vše se děje díky spojení těla (kṣetra) a duše (kṣetra-jña). Toto spojení hmotné přírody a živé bytosti umožňuje sám Nejvyšší Pán. Mahat-tattva je souhrnnou příčinou celého vesmírného projevu a této celkové hmotné podstatě, jež obsahuje tři kvality přírody, se někdy říká Brahman. Nejvyšší Osobnost ji oplodňuje a tím může být uvedeno do chodu nespočetně mnoho vesmírů. Celková hmotná podstata je pod názvem Brahman uvedena ve védských spisech (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9): tasmād etad brahma nāma rūpam annaṁ ca jāyate. Nejvyšší Osoba oplodňuje tento Brahman živými bytostmi coby semeny. Dvacet čtyři prvků, počínaje zemí, vodou, ohněm a vzduchem, představuje hmotnou energii. Z nich se tedy skládá to, co se nazývá mahad brahma (velký Brahman) neboli hmotná příroda. Jak je vysvětleno v sedmé kapitole, mimo ni existuje jiná, vyšší přirozenost, a tou je živá bytost. Vůlí Nejvyšší Osobnosti Božství je vyšší přirozenost spojena s hmotnou přírodou, z níž se potom rodí všechny živé bytosti.

Škorpión kladie svoje vajíčka do ryže a ľudia si niekedy myslia, že škorpióny sa rodia z ryže. Ale ryža nie je príčinou škorpióna. V skutočnosti vajíčka nakládla matka. Práve tak nie je hmotná príroda príčinou vzniku živých bytostí. Semeno pochádza od Najvyššej Božskej Osoby, a na prvý pohľad sa zdá, akoby živé bytosti vznikali z hmotnej prírody. Podľa svojich minulých činností získa živá bytosť telo stvorené hmotnou prírodou, aby sa mohla tešiť alebo trápiť v súlade so svojimi minulými činnosťami. Pán je príčinou zjavenia všetkých živých tvorov v tomto hmotnom svete.

Štír klade do hromad rýže vajíčka, a někdy se proto říká, že se štíři rodí z rýže. Rýže ale není příčinou jejich zrození. Byl to štír, který do ní nakladl vajíčka. Stejně tak není hmotná příroda příčinou zrození živých bytostí. Semeno dává Nejvyšší Osobnost Božství a živé bytosti jsou výtvory hmotné přírody jen zdánlivě. Podle svých dřívějších činností má každá živá bytost určité tělo, vytvořené hmotnou přírodou, aby si v závislosti na těchto činech mohla užívat nebo trpět. Příčinou veškerých projevení živých bytostí v hmotném světě je Nejvyšší Pán.