Skip to main content

VERŠ 16

第16節

Verš

テキスト

bahir antaś ca bhūtānām
acaraṁ caram eva ca
sūkṣmatvāt tad avijñeyaṁ
dūra-sthaṁ cāntike ca tat
bahir antaś ca bhūtānām
acaraṁ caram eva ca
sūkṣmatvāt tad avijñeyaṁ
dūra-sthaṁ cāntike ca tat

Synonyma

Synonyms

bahiḥ — vonku; antaḥ — vo vnútri; ca — tiež; bhūtānām — zo všetkých živých bytostí; acaram — nehybný; caram — pohyblivý; eva — tiež; ca — a; sūkṣmatvāt — pre svoju jemnosť; tat — to; avijñeyam — nepoznateľná; dūra-stham — veľmi vzdialená; ca — i; antike — blízko; ca — a; tat — to.

bahiḥ — 外; antaḥ — 内; ca — もまた; bhūtānām — 生命体全ての; acaram — 動かないもの; caram — 動くもの;eva — もまた; ca —そして; sūkṣmatvāt — 精妙なので; tat — その; avijñeyam — 知ることもできない; dūra-stham — はるか遠く; ca — もまた; antike — 近く; ca — そして; tat — その

Překlad

Translation

Najvyššia Pravda sa nachádza mimo i vo vnútri všetkých živých bytostí, vo všetkom pohyblivom i nehybnom. Hmotné zmysly ju nemôžu postrehnúť, ani poznať, pretože je veľmi jemná. Hoci je veľmi, veľmi ďaleko, je zároveň všetkým nablízku.

動くもの動かぬもの全ての生命体の、内にも外にも至上真理は存在している。至上真理は精妙なので、物質的感覚で見ることも理解することもできない。はるか遠くに存在しまた全てのものの近くにもいる。

Význam

Purport

Z vedskych písiem sa môžeme dozvedieť, že Nārāyaṇa, Najvyššia Osoba, sídli vo vnútri i mimo všetkých živých bytostí. Existuje v duchovnom i hmotnom svete. Hoci je veľmi, veľmi ďaleko, je zároveň veľmi blízko. To sú závery vedskych písiem. Āsino dūraṁ vrajati śayāno yāti sarvataḥ (Kaṭha Upaniṣad1.2.21). A keďže je neustále naplnený transcendentálnou blaženosťou, nemôžeme pochopiť, ako si užíva Svojho majestátu. Našimi hmotnými zmyslami Ho neuvidíme ani nepochopíme. Preto sa vo vedskych písmach hovorí, že Kṛṣṇu nemôžeme pochopiť týmito hmotnými zmyslami a mysľou. No ten, kto svoje myšlienky a zmysly očistil vedomím Kṛṣṇu a zapojil sa do oddanej služby, Ho môže vidieť neustále. To je potvrdené v Brahma-saṁhite. Oddaný, ktorý vyvinul lásku k Bohu, Ho môže vidieť v každom okamihu, neustále. Podobne v Bhagavad-gīte(11.54) sa píše, že Ho môžeme uzrieť a pochopiť jedine oddanou službou. Bhaktyā tv ananyayā śakyaḥ.

 ヴェーダ文典によれば、至上主ナーラーヤンは各生命体の内にも外にも、そして精神界、物質界の両方にもいらっしゃり、私たちの非常に遠くにも、同時に非常に近くにも存在していらっしゃる。ヴェーダ文典にはそのような記述がある。そして主は常に超越的至福の中にいらっしゃるので、私たちは主が無限の富をどのように楽しんでおられるか理解できない。私たちの物質的感覚では見ることも理解することもできないのである。すなわちヴェーダ文典は、私たちの物質的な心と感覚を浄化すれば、いつも主を見ることができる。このことは『ブラフマ・サンヒター』でも「至上神に愛を持つ献身者は絶えず主を見ることができる」と確認することができる。またこの『バガヴァッド・ギーター』でも「献身奉仕によってのみ主を見、理解することができる」(11-3)と明言されている。