Skip to main content

VERŠ 8

VERSO 8

Verš

Texto

mayy eva mana ādhatsva
mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva
ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ
mayy eva mana ādhatsva
mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva
ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ

Synonyma

Sinônimos

mayi — na Mňa; eva — zaiste; manaḥ — myseľ; ādhatsva — sústreď; mayi — o Mne; buddhim — inteligenciu; niveśaya — použi; nivasiṣyasi — spočívať; mayi — vo Mne; eva — zaiste; ataḥ ūrdhvam — potom; na — nikdy; saṁśayaḥ — pochybnosť.

mayi — em Mim; eva — decerto; manaḥ — mente; ādhatsva — fixe; mayi — em Mim; buddhim — inteligência; niveśaya — aplique; nivasiṣyasi — você viverá; mayi — em Mim; eva — decerto; ataḥ ūrdhvam — depois disso; na — nunca; saṁśayaḥ — dúvida.

Překlad

Tradução

Upriam na Mňa svoju myseľ a celú svoju inteligenciu zamestnaj rozjímaním o Mne, Najvyššej Božskej Osobnosti. Tak budeš vo Mne neustále spočívať; o tom niet pochybností.

Fixe sua mente em Mim, a Suprema Personalidade de Deus, e ocupe toda a sua inteligência em Mim. Assim, não haverá dúvida alguma de que você viverá sempre em Mim.

Význam

Comentário

Človek, ktorý oddane slúži Kṛṣṇovi, žije v bezprostrednom vzťahu s Najvyšším Pánom, a preto niet pochybností o tom, že jeho postavenie je transcendentálne už od samého počiatku. Oddaný nežije na materiálnej úrovni, žije v Kṛṣṇovi. Sväté mená Pána a Pán samotný sa od seba nelíšia; preto keď oddaný spieva Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa a Jeho vnútorná sila tancujú na jazyku oddaného. Keď obetujeme Kṛṣṇovi jedlo, Kṛṣṇa ho osobne prijme a oddaný sa ochutnávaním takého jedla stáva „skršnovaný“. Ten, kto nie je zapojený do oddanej služby, nemôže pochopiť, ako je to možné. Je to však metóda, ktorá sa odporúča v Bhagavad-gīte i v iných vedskych písmach.

Alguém que está ocupado no serviço devocional ao Senhor Kṛṣṇa vive em relação direta com o Senhor Supremo, então, não há dúvida de que sua posição é transcendental desde o início. O devoto não vive no plano material — ele vive em Kṛṣṇa. O santo nome do Senhor e o Senhor não são diferentes; por isso, quando o devoto canta Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa e Sua potência interna estão dançando na língua do devoto. Quando ele oferece alimento a Kṛṣṇa, Kṛṣṇa aceita diretamente esse alimento, e, ao comer os restos, o devoto fica Kṛṣṇa-izado. Quem não se ocupa nesse serviço não pode compreender como isto funciona, embora este processo seja recomendado no Bhagavad-gītā e em outros textos védicos.