Skip to main content

VERŠ 8

TEXT 8

Verš

Verš

mayy eva mana ādhatsva
mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva
ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ
mayy eva mana ādhatsva
mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva
ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ

Synonyma

Synonyma

mayi — na Mňa; eva — zaiste; manaḥ — myseľ; ādhatsva — sústreď; mayi — o Mne; buddhim — inteligenciu; niveśaya — použi; nivasiṣyasi — spočívať; mayi — vo Mne; eva — zaiste; ataḥ ūrdhvam — potom; na — nikdy; saṁśayaḥ — pochybnosť.

mayi — na Mě; eva — zajisté; manaḥ — mysl; ādhatsva — upři; mayi — na Mě; buddhim — inteligenci; niveśaya — nech spočinout; nivasiṣyasi — budeš žít; mayi — u Mě; eva — jistě; ataḥ ūrdhvam — potom; na — nikdy; saṁśayaḥ — pochybnost.

Překlad

Překlad

Upriam na Mňa svoju myseľ a celú svoju inteligenciu zamestnaj rozjímaním o Mne, Najvyššej Božskej Osobnosti. Tak budeš vo Mne neustále spočívať; o tom niet pochybností.

Upři svou mysl na Mě, Nejvyšší Osobnost Božství, a nech u Mne spočinout veškerou svou inteligenci. Tak budeš bezpochyby stále žít u Mě.

Význam

Význam

Človek, ktorý oddane slúži Kṛṣṇovi, žije v bezprostrednom vzťahu s Najvyšším Pánom, a preto niet pochybností o tom, že jeho postavenie je transcendentálne už od samého počiatku. Oddaný nežije na materiálnej úrovni, žije v Kṛṣṇovi. Sväté mená Pána a Pán samotný sa od seba nelíšia; preto keď oddaný spieva Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa a Jeho vnútorná sila tancujú na jazyku oddaného. Keď obetujeme Kṛṣṇovi jedlo, Kṛṣṇa ho osobne prijme a oddaný sa ochutnávaním takého jedla stáva „skršnovaný“. Ten, kto nie je zapojený do oddanej služby, nemôže pochopiť, ako je to možné. Je to však metóda, ktorá sa odporúča v Bhagavad-gīte i v iných vedskych písmach.

Ten, kdo je zaměstnán oddanou službou Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi, žije v přímém vztahu s Ním, a proto je nepochybně již od samého začátku v transcendentálním postavení. Oddaný nežije na hmotné úrovni — žije u Kṛṣṇy. Svaté jméno Pána a Pán se od sebe neliší, a když tedy oddaný zpívá Hare Kṛṣṇa, tančí Kṛṣṇa se svou vnitřní energií na jeho jazyku. Když obětuje Kṛṣṇovi jídlo, Kṛṣṇa je osobně přijímá a oddaný bude jedením zbytků oběti doslova prostoupený Kṛṣṇou. Přestože je to proces doporučený v Bhagavad-gītě a dalších védských písmech, osoba nekonající takovou službu nemůže pochopit, jak se to děje.