Skip to main content

VERŠ 11

TEXT 11

Verš

Текст

athaitad apy aśakto ’si
kartuṁ mad-yogam āśritaḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ
tataḥ kuru yatātmavān
атгаітад апй аш́акто ’сі
картум̇ мад-йоґам а̄ш́рітах̣
сарва-карма-пгала-тйа̄ґам̇
татах̣ куру йата̄тмава̄н

Synonyma

Послівний переклад

atha — hoci; etat — toto; api — tiež; aśaktaḥ — neschopný; asi — si; kartum — konať; mat — pre Mňa; yogam — oddaná služba; āśritaḥ — útočisko; sarva-karma — všetkých činností; phala — výsledkov; tyāgam — odriekanie; tataḥ — potom; kuru — pokús sa; yata-ātma-vān — do vlastného ja.

атга—навіть якщо; етат—це; апі—також; аш́актах̣—нездатний; асі—ти є; картум—виконувати; мат—для Мене; йоґам—у відданому служінні; а̄ш́рітах̣—знаходячи пристановище; сарва-карма— усієї діяльності; пгала—наслідків; тйа̄ґам—відречення; татах̣— тоді; куру—роби; йата-а̄тма-ва̄н—розташований у собі.

Překlad

Переклад

A ak nedokážeš konať s týmto vedomím, zriekni sa plodov svojej práce a pokús sa pohrúžiť do vlastného ja.

Але якщо ти не можеш діяти, сповнившись свідомості Бога, то намагайся виконувати діяльність, відмовившись од плодів своєї праці й бути самодостатнім.

Význam

Коментар

Môže sa stať, že človek nedokáže sympatizovať s činnosťami určenými pre potešenie Kṛṣṇu kvôli sociálnym, rodinným, náboženským či iným okolnostiam. Ak sa niekto začne priamo venovať činnostiam, ktorých cieľom je pripomenúť ľuďom nutnosť vedomia Kṛṣṇu, môžu sa okrem protestov ostatných členov rodiny dostaviť aj rôzne iné ťažkosti. Preto sa tým, ktorí majú podobné problémy odporúča, aby plody svojej práce venovali na nejaké dobročinné účely. Vo Vedach sú popísané rôzne obete a zvláštne činnosti (puṇya), v ktorých človek uplatňuje výsledky svojich minulých skutkov. Tak postupne zušľachťuje svoje poznanie. Môže sa stať, že stretneme niekoho, kto sa vôbec nezaujíma o duchovný život alebo o oddanú službu Kṛṣṇovi, no prispieva na nemocnice alebo na iné sociálne inštitúcie. Tým sa vlastne zrieka plodov svojej práce, pre ktoré tak ťažko drel. Kṛṣṇa tento postup prijíma v tomto verši, pretože zrieknutím sa plodov svojej práce postupne očisťujeme svoju myseľ a s čistou mysľou môžeme porozumieť duchovnej vede o Kṛṣṇovi. Vedomie Kṛṣṇu pochopiteľne nie je závislé na nijakých zvláštnych skúsenostiach, pretože vedomie Kṛṣṇu je spôsob, ako si očistiť myseľ. Ak na tejto duchovnej ceste narazíme na nejaké prekážky, môžeme sa pokúsiť vzdať sa výsledkov svojich činností. Za týchto okolností môže byť sociálna služba, služba spoločnosti alebo nesebecká práca pre blaho zeme postačujúca na to, aby sa človek skôr či neskôr mohol venovať čistej oddanej službe Najvyššiemu Pánovi. V Bhagavad-gīte (18.48) sa hovorí: yataḥ pravṛttir bhūtānām. Keď sa človek rozhodne uctievať najvyššiu príčinu, dôjde nakoniec k poznaniu, že tou najvyššou príčinou je Kṛṣṇa, hoci o tom spočiatku nemal ani len potuchy.

Може так статись, що соціальні, сімейні, релігійні міркування або які-небудь перепони іншого характеру заважатимуть людині навіть просто сприяти свідомості Кр̣шн̣и. Трапляється, що безпосередній зв’язок з діяльністю в свідомості Кр̣шн̣и не схвалюють члени родини, буває й багато інших труднощів. Людині, перед якою постали такі проблеми, радять жертвувати накопичені плоди своєї праці на гідні цілі. Подібні дії описано в збірках ведичних законів. Існують описи багатьох жертвопринесень та особливих функцій пун̣йі, — певної діяльності, виконуючи котру, людина може скористатися наслідками своїх попередніх дій. Таким шляхом людина поступово підніметься до ступеня істинного знання. Часом трапляється й таке, що людина, яку не цікавить діяльність в свідомості Кр̣шн̣и, жертвує кошти на лікарню чи інший суспільний заклад і таким чином відмовляється від важкоздобутих плодів своєї праці. Це також рекомендовано тут, тому що відмова од плодів своєї праці поступово очищує розум людини і вона зрештою зможе довідатись про свідомість Кр̣шн̣и. Звичайно, свідомість Кр̣шн̣и не залежить від чийогось досвіду, бо сама вона здатна очистити розум людини, але якщо щось заважає перейнятись свідомістю Кр̣шн̣и, то людина може спробувати відмовитись од плодів своєї діяльності. З такого погляду служіння державі, служіння суспільству, служіння нації, принесення себе в жертву своїй країні й т. ін. стають прийнятними, бо з часом людина зможе досягти стану чистого відданого служіння Верховному Господеві. В Бгаґавад-ґı̄ті (18.46) ми знаходимо твердження: йатах̣ правр̣ттір бгӯта̄на̄м — «якщо людина вирішила пожертвувати чимсь задля вищої мети, навіть не знаючи, що вищою причиною є Кр̣шн̣а, то шляхом жертвопринесень вона поступово дійде розуміння того, що саме Кр̣шн̣а є верховна причина».