Skip to main content

VERŠ 38

TEXT 38

Verš

Tekstas

daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham
daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham

Synonyma

Synonyms

daṇḍaḥ — trest; damayatām — z rôznych druhov ovládania; asmi — som; nītiḥ — morálka; asmi — som; jigīṣatām — medzi tými, ktorí túžia zvíťaziť; maunam — mlčanie; ca — a; eva — tiež; asmi — som; guhyānām — z tajomstiev; jñānam — poznané; jñāna-vatām — pre učených; aham — som.

daṇḍaḥ — bausmė; damayatām — iš visų malšinimo priemonių; asmi — Aš esu; nītiḥ — dorovė; asmi — Aš esu; jigīṣatām — iš siekiančių pergalės; maunam — tyla; ca — ir; eva — taip pat; asmi — Aš esu; guhyānām — iš paslapčių; jñānam — žinojimas; jñāna-vatām — išminčių; aham — Aš esu.

Překlad

Translation

Zo všetkých spôsobov potlačovania nezákonnosti som trest, pre tých, ktorí túžia zvíťaziť, som morálnym chovaním, z tajomstiev som mlčaním a pre múdrych som múdrosťou.

Iš savivalės numalšinimo priemonių Aš – bausmė, o iš siekiančių pergalės Aš – dorovė. Iš paslapčių Aš – tyla, iš išminčių Aš – išmintis.

Význam

Purport

Jestvuje mnoho spôsobov, ako potlačiť nezákonnosť, no najdôležitejšie sú tie, ktoré skrotia previnilcov. Pre tých, ktorí chcú uspieť v určitej činnosti, je najdôležitejšie mravné chovanie. Pri načúvaní, premýšľaní a meditovaní o dôverných veciach je mlčanie najdôležitejšie, pretože vďaka nemu môže človek rýchlo dosiahnuť úspech. Múdry je ten, kto dokáže odlíšiť hmotu od duchovna, vyššiu povahu Boha od nižšej. Také poznanie je samotný Kṛṣṇa.

KOMENTARAS: Yra daug bausmės priemonių, ir tarp jų svarbiausios tos, kurios sutramdo piktadarius. Kai baudžiami nenaudėliai, bausmės įrankis atstovauja Kṛṣṇai. Dorovė greičiausiai suteikia pergalę tiems, kurie nori sėkmės kurioje nors veiklos srityje. Iš slėpiningų veiksmų – klausymosi, mąstymo ir meditavimo, svarbiausias – tylėjimas, nes jis padeda ypač sparčiai tobulėti. Išmintingasis skiria materiją ir dvasią, aukštesniąją ir žemesniąją Dievo gamtą. Toks žinojimas – Patsai Kṛṣṇa.