Skip to main content

VERŠ 33

ТЕКСТ 33

Verš

Текст

akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ
акшара̄н̣а̄м̇ а-ка̄ро ’сми
двандвах̣ са̄ма̄сикасйа ча
ахам эва̄кшайах̣ ка̄ло
дха̄та̄хам̇ виш́вато-мукхах̣

Synonyma

Пословный перевод

akṣarāṇām — z písmen; a-kāraḥ — prvé písmeno; asmi — som; dvandvaḥ — párové; sāmāsikasya — zloženiny; ca — a; aham — som; eva — zaiste; akṣayaḥ — večný; kālaḥ — čas; dhātā — stvoriteľ; aham — som; viśvataḥ-mukhaḥ — Brahmā.

акшара̄н̣а̄м — из букв; а-ка̄рах̣ — первая буква; асми — (Я) есть; двандвах̣ — двучленное слово; са̄ма̄сикасйа — из сложных слов; ча — и; ахам — Я; эва — безусловно; акшайах̣ — вечное; ка̄лах̣ — время; дха̄та̄ — творец; ахам — Я; виш́ватах̣-мукхах̣ — Брахма.

Překlad

Перевод

Z písmen som písmeno A, zo zložených slov som párové kompozitum. Som nevyčerpateľný čas a z tvoriteľov som Brahmā.

Из букв Я буква «а», а из сложных существительных — двучленное. Я же вечное время, а из творцов Я Брахма.

Význam

Комментарий

A-kāra, prvé písmeno sanskṛtskej abecedy, je počiatkom vedskej literatúry, bez ktorého nie je možné nič vysloviť, a je teda počiatkom zvuku. V sanskṛte je mnoho zloženín, z ktorých párové slová, ako napríklad rāma-kṛṣṇa, sa nazývajú dvandva. Slová rāma a kṛṣṇa majú rovnakú formu, a preto sa táto kompozícia nazýva párová.

А-кара (первая буква санскритского алфавита) является началом Вед. Без а-кары невозможно произнести никакой другой звук, поэтому а-кару называют началом звука. В санскрите также много различных типов сложных слов, из них двучленные имена типа ра̄ма-кр̣шн̣а получили название двандва. В сложных словах этого типа основы, например ра̄ма и кр̣шн̣а, равноценны, поэтому их называют двучленными.

Spomedzi všetkých ničiacich síl je čas najväčší, pretože zničí všetko. Čas reprezentuje Kṛṣṇu, pretože postupne bude všetko zničené veľkým ohňom času.

Из всех разрушителей главным является время, которое кладет конец всему. Время — это представитель Кришны, ибо в положенный срок все сущее погибнет в великом огне разрушения.

Spomedzi živých bytostí, ktoré dokážu tvoriť, je štvorhlavý Brahmā najmocnejší, a preto zastupuje Najvyššieho Pána, Kṛṣṇu.

Среди живых существ, занятых созидательной деятельностью, главным является четырехголовый Брахма, поэтому он представляет Верховного Господа, Кришну.