Skip to main content

VERŠ 33

VERSO 33

Verš

Texto

akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ
akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ

Synonyma

Sinônimos

akṣarāṇām — z písmen; a-kāraḥ — prvé písmeno; asmi — som; dvandvaḥ — párové; sāmāsikasya — zloženiny; ca — a; aham — som; eva — zaiste; akṣayaḥ — večný; kālaḥ — čas; dhātā — stvoriteľ; aham — som; viśvataḥ-mukhaḥ — Brahmā.

akṣarāṇām — das letras; a-kāraḥ — a primeira letra; asmi — Eu sou; dvandvaḥ — o dual; sāmāsikasya — dos compostos; ca — e; aham — Eu sou; eva — decerto; akṣayaḥ — eterno; kālaḥ — o tempo; dhātā — o criador; aham — Eu sou; viśvataḥ-mukhaḥ — Brahmā.

Překlad

Tradução

Z písmen som písmeno A, zo zložených slov som párové kompozitum. Som nevyčerpateľný čas a z tvoriteľov som Brahmā.

Das letras, sou a letra A, e entre as palavras compostas, sou o composto duplo. Sou também o tempo inexaurível, e dos criadores, sou Brahmā.

Význam

Comentário

A-kāra, prvé písmeno sanskṛtskej abecedy, je počiatkom vedskej literatúry, bez ktorého nie je možné nič vysloviť, a je teda počiatkom zvuku. V sanskṛte je mnoho zloženín, z ktorých párové slová, ako napríklad rāma-kṛṣṇa, sa nazývajú dvandva. Slová rāma a kṛṣṇa majú rovnakú formu, a preto sa táto kompozícia nazýva párová.

A-kāra, a primeira letra do alfabeto sânscrito, é o começo da literatura védica. Sem a-kāra, não há emissão sonora; portanto, ela é o começo do som. Em sânscrito, há também muitas palavras compostas, das quais a palavra dual como rāma-kṛṣṇa, chama-se dvandva. Neste composto, as palavras rāma e kṛṣṇa mantêm a sua forma intacta, e por isso o composto chama-se dual.

Spomedzi všetkých ničiacich síl je čas najväčší, pretože zničí všetko. Čas reprezentuje Kṛṣṇu, pretože postupne bude všetko zničené veľkým ohňom času.

Entre todas as espécies de matadores, o tempo é o maior porque ele mata tudo. O tempo é o representante de Kṛṣṇa porque haverá oportunamente um grande fogo e tudo será aniquilado.

Spomedzi živých bytostí, ktoré dokážu tvoriť, je štvorhlavý Brahmā najmocnejší, a preto zastupuje Najvyššieho Pána, Kṛṣṇu.

Entre as entidades vivas que têm a capacidade de criar, Brahmā, que possui quatro cabeças, é a principal. Por isso, ele é um representante do Supremo Senhor Kṛṣṇa.